Zaproszenie do złożenia wyceny

Załącznik nr 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia /SPECYFIKACJA TECHNICZNA/ – sprzęt nagłaśniająco-multimedialny

Załącznik nr 2FORMULARZ wyceny