Zaproszenie do złożenia wyceny, która posłuży Zamawiającemu do ustalenia szacunkowej wartości zamówienia w postępowaniu na: „Zakup, dostawa i montaż sprzętu meblowego do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie”

 

 

Zaproszenie do złożenia wyceny

Załącznik nr 1 do zaproszenia : specyfikacja techniczna

Formularz wyceny