OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Modyfikacja SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy [zmieniony]


Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ