„Zakup i dostawa sprzętu do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. H. Łopacińskiego w Lublinie – 2 części:
Część I: sprzęt komputerowy,
Część II: urządzenia sieciowe”

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Modyfikacja SIWZ II, zmiana terminu składania ofert


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja SIWZ, zmiana terminu składania ofert


Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ

Załącznik nr 2b do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 4a do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 5a do SIWZ – Wzór umowy część I

Załącznik nr 5b do SIWZ – Wzór umowy część II