Prezes i Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
                     

serdecznie zapraszają na

Dziewiętnaste Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego
EKSLIBRISY ZBIGNIEWA STRZAŁKOWSKIEGO
ze zbiorów Zbigniewa Jóźwika

AutorskaGaleriaHol
Lublin, ul. Narutowicza 4
Wstęp wolny. Zapraszamy!

Zbigniew Strzałkowski  (12.10.1933-28.02.2017) – urodzony w Drohiczynie Poleskim. Poeta, prozaik, grafik, dziennikarz, animator życia kulturalnego, twórca i współzałożyciel wielu tytułów prasowych, mecenas i kolekcjoner sztuki. Współzałożyciel Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Lublinie, inicjator Duszpasterstwa Środowisk Twórczych w Lublinie i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w licznych prestiżowych ogólnopolskich konkursach poetyckich. Autor kilkudziesięciu publikacji: tomów wierszy, prozy i prozy poetyckiej; utwory Zbigniewa Strzałkowskiego były publikowane ponadto w kilkudziesięciu antologiach ogólnopolskich i regionalnych. Bibliofil i twórca ekslibrisów. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem. Za działalność społeczną i twórczą wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Jest laureatem – przyznanej w roku 2016 – Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności.

Zbigniew Jóźwik (ur. 19.01.1937 r. w Opolu Lubelskim) – doktor nauk przyrodniczych z zakresu fizjologii roślin, przyrodnik, polarnik, bibliofil, twórca i kolekcjoner ekslibrisów. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (chemia, 1962). Od 1962 do 2003 r. związany zawodowo z Zakładem Fizjologii Roślin na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, gdzie w 1971 r. doktoryzował się. Uczestnik sześciu wypraw polarnych na Spitsbergen. Członek Klubu Polarnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, ZPAP, Włoskiej Akademii Sztuki, Deutsche Exlibris Gesellschaft, Druźstva Exlibris Sloveniae, Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki, Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. W 1964 r. współzakładał Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Lublinie. Organizuje liczne wystawy ekslibrisu oraz popularyzuje znak książkowy w czasopismach. Ilustrował również poezję katolicką, druki bibliofilskie
i akcydensy. Kawaler Orderu Białego Kruka ze Słonecznikiem, członek Kapituły tegoż Orderu, Wiceprezes Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki.
W 1982 roku zainicjował Biennale Współczesnego Ekslibrisu Lubelskiego.