Protokół Jury odczytał Krzysztof Wojciechowski (Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych)