Zajęcia z języka angielskiego w Księgarni u Hieronima przygotowane przez Szkołę Helen Doron w Lublinie