Wystąpienie Tadeusza Sławeckiego – Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego