Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ogłosiło po raz IX konkurs na Bibliotekarza Roku.

W I etapie Komisja Konkursowa powołana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie wyłoni Lubelskiego Bibliotekarza Roku 2018, który weźmie udział w ogólnopolskim plebiscycie na Bibliotekarza Roku 2018.

Zachęcamy do zgłaszania kandydatur.

Niezbędne informacje na stronie Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Lublinie.

Na zgłoszenia czekamy do 28 lutego 2019 roku!