14 marca 2019 r. w Galerii Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego odbył się drugi z cyklu wykładów Lubelskie divertimento. Kultura muzyczna Lublina ostatnich 100 lat. Wykład  Dwa światy – życie muzyczne w okupowanym Lublinie 1939-1944 przygotował i wygłosił Jarosław Sawic.

Fot. D. J. Mościbrodzka