Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
oraz
Dyrektor Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

zapraszają na wystawę

„Mój świat”
Ogrody i Pejzaże Bazylego Albiczuka
ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej

Patronat HonorowyPartner wydarzenia
Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Galeria Biblioteki
Lublin, ul. Narutowicza 4
Wystawa czynna w godzinach pracy Biblioteki do 30 sierpnia 2019 roku

Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej posiada największą w Polsce spuściznę po niezwykłym malarzu – Bazylim Albiczuku. Składają się na nią: obrazy olejne przedstawiające ogrody, pejzaże, portrety, akwarele i rysunki z wczesnych lat jego twórczości, zeszyty z notatkami, wspomnieniami z życia oraz refleksjami nad sztuką i naturą, korespondencja, dokumenty osobiste.  W 2018 roku, dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, poddane zostały konserwacji obrazy olejne, akwarele i zeszyty z zapiskami Bazylego Albiczuka, łącznie 95 obiektów. To pierwsze na tak dużą skalę zadanie mające na celu utrzymanie w dobrym stanie dorobku tego wybitnego artysty. W niedalekiej przyszłości prace Albiczuka będą prezentowane na nowej stałej wystawie w wyremontowanym Muzeum Południowego Podlasia. Czas – pomiędzy przeprowadzonymi pracami konserwatorskimi a utworzeniem nowej ekspozycji poświęconej twórczości Albiczuka – stał się dogodnym momentem na zaprezentowanie jego urokliwych ogrodów mieszkańcom Lublina. Wystawa „Mój świat”. Ogrody i Pejzaże Bazylego Albiczuka, zorganizowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, jest pierwszą tak znaczącą ekspozycją malarstwa artysty w stolicy województwa lubelskiego, a jednocześnie pierwszą obszerną prezentacją obiektów po ich konserwacji.