Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – ROBOTY BUDOWLANE


Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ str.1

SIWZ – klimatyzacja 2019r


Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 2b do SIWZ – Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ – Grupa kapitałowa

Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót

Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy


Załącznik nr 6 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Projekt Budowlany – Branża Elektryczna:

IE_Biblioteka – OPIS

IE_Biblioteka – OPIS_PB

IE_Biblioteka – RYSUNKI


Projekt Budowlany – Branża Sanitarna:

PB Klimatyzacja Biblioteka Łopaciń. 03.06.2019

PB Klimatyzacja Biblioteka Łopaciń. 03.06.2019

Rys. 1 Plan sytuacyjny

Rys. 2 Rzut I piętra

Rys. 3 Rzut IV piętra

Rys. 4 Aksonometria instalacji klimatyzacji

Rys. 5 Przekrój A-A

Rys. 6 Przekrój B-B

Rys. 7 Elewacja Wschodnia


Załacznik nr 7 do SIWZ – STWIORB:

IE_Biblioteka – SPECYFIKACJA

STWIORB_Biblioteka_Klmatyzacja


Załącznik nr 8 do SIWZ – Przedmiary robót

Biblioteka  (PRZEDMIAR) – Branża elektryczna

Biblioteka (PRZEDMIAR)  – Branża sanitarna


Decyzja LWKZ

Pozwolenie na budowę


Odpowiedź na zapytanie


Informacja z otwarcia ofert


 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty