„Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda skierował z tej okazji do Polaków okolicznościowy list:

Szanowni Państwo! Drodzy Rodacy!

Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe Czytanie będziemy czytać w całej Polsce wybitne utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym roku będzie to zbiór zatytułowany Nowele polskie.

Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest polskość w połączeniu
z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem. Ich zwięzła forma idzie w parze z mistrzostwem stylu i plastycznością, która pozostawia
w umysłach czytelników niezapomniane wrażenia. Takie właśnie są zaproponowane
w tym roku do Narodowego Czytania utwory Marii Konopnickiej, Elizy Orzeszkowej, Bolesława Prusa, Władysława Stanisława Reymonta, Henryka Rzewuskiego, Brunona Schulza, Henryka Sienkiewicza i Stefana Żeromskiego. Towarzyszyły one naszym rodakom, kiedy pod zaborami walczyli o suwerenność naszej Ojczyzny i szukali odpowiedzi na wyzwania swoich czasów. Dziś teksty te nie straciły nic ze swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością
i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii. Znajdziemy w nich udane portrety psychologiczne, mistrzowskie opisy i celne diagnozy społeczne, a nade wszystko znakomicie zbudowane fabuły
i wyrazistych bohaterów. To dzieła niepowtarzalne i – mimo niewielkich rozmiarów – doniosłe.

 

Szanowni Państwo, 

w ubiegłorocznym Narodowym Czytaniu, które odbyło się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział rekordowa liczba osób. Wierzę, że i tym razem
w tak samo licznym gronie przeżyjemy niezapomniane chwile głębokiego namysłu
i doświadczymy radości, jaką daje wspólne czytanie. Spotkajmy się wszyscy
w sobotę 7 września 2019 roku, by razem odkryć piękno
i aktualność Nowel polskich. Jestem przekonany, że ich bogactwo pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć
i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

Z wyrazami szacunku i sympatii
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

 

Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przekazał do zbiorów Biblioteki okolicznościową publikację, wydaną przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i poprzedzoną wstępem Pana Prezydenta. Antologia Niepodległości zawiera utwory, które w ubiegłym roku zostały zaproponowane przez Parę Prezydencką jako lektura Narodowego Czytania. To forma uczczenia jubileuszu, a także zachęta do refleksji nad polską kulturą i historią.
Publikacja
Antologia Niepodległości 1918-2018 została włączona do zbiorów naszej Książnicy i jest dostępna dla czytelników.

 

Zapraszamy do Biblioteki 7 września 2019 r. (sobota) i do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu w naszej Książnicy.

Będziemy czytać teksty zaproponowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

Eliza Orzeszkowa – Dobra pani; 

Maria Konopnicka – Dym; 

Bolesław Prus – Katarynka; 

Bruno Schulz – Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru Sanatorium pod Klepsydrą);

Władysław Stanisław Reymont – Orka;

Stefan Żeromski – Rozdzióbią nas kruki, wrony…; 

Henryk Sienkiewicz – Sachem;

Henryk Rzewuski – Sawa (z cyklu Pamiątki Soplicy).

Czytać będą zaproszenie gości, jak również publiczność, która co roku licznie gromadzi się na wrześniowej imprezie w WBP.

W ramach tegorocznego Narodowego Czytania „Trupa z szafy bibliotecznej”  – grupa aktorów-amatorów, złożona z pracowników naszej Biblioteki – wzorem lat ubiegłych wystawi spektakl. Nie będzie to żaden z proponowanych w tym roku tytułów, niemniej jednak będzie to również nowela polska. Jaka? Niech pozostanie to na dziś niespodzianką.

Pełny program Narodowego Czytania w WBP opublikujemy już wkrótce.

 

 

 

 

 

Fot. Dorota Mościbrodzka