Margulan Baimukhan – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Kazachstanu
w Rzeczypospolitej Polskiej

Tadeusz Sławecki – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Józef Bryll – Prezes Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód

Władysław Sokołowski – Prezes Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”,
Ambasador Polski w Kazachstanie i Kirgizji (2004–2007)

mają zaszczyt zaprosić na wystawę

Wielcy Myśliciele Wielkiego Stepu
Historia i kultura Kazachstanu

 Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
ul. Narutowicza 4

Kazachstanie (…) jesteś ziemią styczności i spotkania.
Tutaj, na tych bezkresnych stepach, spotykały się i nadal spotykają w pokoju
mężczyźni i kobiety różnych narodowości, kultur i religii (…).

Jan Paweł II, Astana 2001

Wystawa ma na celu przybliżenie dziedzictwa narodowego kraju, którego przeszłość i współczesność wpisane są w kontekst historyczny oraz kulturowy odległego dla nas regionu Azji Centralnej.

Na tle rozległej, zróżnicowanej przyrody Kazachstanu, ekspozycja przedstawia wielowiekową genezę państwowości tego kraju, jego wyjątkową kulturę i filozofię, którą można prześledzić przez pryzmat sylwetek wybitnych myślicieli różnych epok.

Na ekspozycji znalazły swoje miejsce monumentalne publikacje prezentujące kulturowy dorobek Kazachów, a obok nich ludowe instrumenty muzyczne, dawne przedmioty życia codziennego oraz stroje regionalne mieszkańców Wielkiego Stepu.

W środowisku lubelskim wystawa jest pierwszą tak obszerną prezentacją kultury i dziejów Kazachstanu – obecnie kraju kreującego społeczeństwo otwarte, demokratyczne, Kazachstanu – „wspólnego domu wielu narodów”.

Patronat Honorowy

Wystawa przygotowana ze zbiorów prywatnych Władysława Sokołowskiego
oraz materiałów Ambasady Kazachstanu w Polsce

Wystawa – dostępna w godzinach pracy Biblioteki – będzie czynna do 12 października br.

Bliższych informacji udzielają kuratorzy wystawy: dr Grzegorz Figiel – tel. 81-528-74-02, Marta Tomasik – tel. 81-528-74-17, Katarzyna Stanek – tel. 81-528-74-28