Lp. Przedmiot zam. pub. Rodzaj zam. publ. Orientacyjna wartość zam. publ. Przewidywalny termin wszczęcia postępowania Pezewidywalny tryb udzielenia zam. publ.
1. Usługa ochrony osób i mienia na okres 24 miesięcy Usługa 1 mln zł I kwartał Przetarg