Zapraszamy do korzystania z Kalendarium rocznic na rok 2020, opracowanego przez Dział Informacji i Promocji.

OTWÓRZ PDF

Kalendarium rocznic jest corocznie opracowywane w Dziale Informacji i Promocji WBP. Pierwsze zestawienie powstało w 1977 roku. Zawiera informacje o rocznicach regionalnych, a także ogólnopolskie i światowe, głównie z dziedziny kultury. Obecnie w Kalendarium znajdują się informacje m. in. o wybranych:

  • rocznicach urodzin i śmierci wybitnych twórców, zarówno polskich, jak i zagranicznych; wyszczególnia się ponadto twórców związanych z regionem lubelskim,
  • ważnych wydarzeniach historycznych, kulturalnych i społecznych, jubileuszach instytucji kulturalnych, oświatowych i naukowych (głównie instytucji regionu lubelskiego).

Wszelkie uwagi dotyczące Kalendarium prosimy kierować do Działu Informacji i Promocji WBP:

tel. 81-52-87-417, 81-52-87-437;
e-mail: informatorium@wbp.lublin.pl;