OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

KLAUZULA RODO ADMINISTRATOR DANYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO OGŁOSZENIA [wersja edytowalna]

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO OGŁOSZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO OGŁOSZENIA [wersja edytowalna]


Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu


Odpowiedzi na pytania  – Modyfikacja Ogłoszenia o zamówieniu

Wzór Umowy – Modyfikacja


Informacje z Otwarcia Ofert


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA