Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie
i
Wydział Kultury Miasta Lublin

zapraszają na wystąpienie wieńczące cykl comiesięcznych wykładów otwartych
prezentowanych w latach 2019-2020
w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Tytuł cyklu

Unia lubelska i jej tradycje

Wykład zamykający cykl

Źródła i literatura o unii lubelskiej w zbiorach Hieronima Łopacińskiego

wygłosi
mgr Edyta Ścibor

27 lutego 2020 r., godzina 17.00
Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie
ul. Gabriela Narutowicza 4

Honorowy Patronat: