Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów wprowadzającym częściowe zniesienie zakazu działalności bibliotek od 4 maja 2020 r.
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
od 7 maja 2020 roku wznawia działalność.

Z uwagi na wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19
w Polsce, wydane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28 kwietnia 2020 r. oraz zawarte w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, otwarcie Biblioteki będzie miało ograniczony zakres.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
otwiera Wypożyczalnię oraz Księgarnię „U Hieronima”

Informujemy, iż powyższe założenia dotyczące warunków higieniczno-sanitarnych oraz postepowania w aspekcie przeciwdziałania zakażeniom SARS-CoV-2 uzyskały akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie i są zgodne z Wytycznymi dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce umieszczonym na stronach rządowych gov.pl oraz przepisom Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r., poz. 1230 z późn. zmianami).

Informacje i wytyczne dla użytkowników WBP:

Godziny pracy Wypożyczalni:

poniedziałek, czwartek, piątek – 9.00 – 15.00
wtorek, środa – 12.00 – 19.30
sobota – nieczynna

W Wypożyczalni udostępnione zostają dla użytkowników dwa stanowiska, odrębne dla wypożyczeń i zwrotów.

Przyjmowane zwroty książek zostaną odłożone do kwarantanny na okres 14 dni i w katalogu komputerowym otrzymają status „kwarantanna”; po tym czasie otrzymają status „dostępny do wypożyczenia”.

Wolny dostęp do książek zostaje zamknięty; książki z wolnego dostępu podawać może wyłącznie bibliotekarz.

Katalogi komputerowe na terenie Biblioteki zostają zamknięte; zamawianie książek będzie możliwe z własnych urządzeń elektronicznych. W indywidualnych przypadkach (np. z braku dostępu do własnych urządzeń elektronicznych) istnieje możliwość zamawiania książek z księgozbioru Wypożyczalni drogą telefoniczną: 81- 528-74-42 lub 81-528-74-17.

Odbiór książek – wyłącznie osobisty w Wypożyczalni.

Dopuszczalne są zwroty książek drogą pocztową na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
Wypożyczalnia
ul. Narutowicza 4
20-004 Lublin

Użytkownik nie powinien samodzielnie dezynfekować książek.

Do 1 czerwca 2020 r. kary za przetrzymanie materiałów bibliotecznych nie będą naliczane.

Katalog kartkowy ogólny i katalog kartkowy Lubliniana są niedostępne, informacji o zawartych w nich zbiorach udzielają: Dział Informacji i Promocji – katalog ogólny (81-528-74-17, 81-528-74-37, mail: informatorium@wbp.lublin.pl) i Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie – katalog Lubliniana (81-528-74-16, region@wbp.lublin.pl).

Dział Informacji i Promocji udziela informacji użytkownikom WBP wyłącznie telefonicznie
(81-52-87-417), mailowo (informatorium@wbp.lublin.pl).

Godziny pracy Działu informacji i Promocji:

poniedziałek, czwartek, piątek – 9.00 – 15.00
wtorek, środa – w godz. od 7.30 – 19.30
sobota – nieczynne

Czytelnie oraz inne działy udostępniające pozostają zamknięte; kontakt jest możliwy drogą telefoniczną i mailową (Dział Zbiorów Specjalnych – 81-528-74-41, spec@wbp.lublin.pl), Dział Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie – 81-528-74-16, region@wbp.lublin.pl) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00.

Godziny pracy Księgarni „U Hieronima”:

poniedziałek, czwartek, piątek – w godz. od 9.00 do 15.00
wtorek, środa – w godz. od 12.00 do 19.30
sobota – nieczynne.

Informacje szczegółowe dla użytkowników:

Użytkownikom WBP udostępnione zostaje wyłącznie wejście do nowego budynku (szklane drzwi).

W WBP obowiązuje bezwzględny zakaz przemieszczania się użytkowników poza strefami wyznaczonymi.

W Wypożyczalni i Księgarni jednocześnie może przebywać dwóch użytkowników, pozostali oczekują przed wejściem z zachowaniem 2-metrowej odległości.

Użytkownicy zobowiązani są do zachowania, wyznaczonej na podłodze, odległości od pracownika WBP.

Dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk dostępne są dla użytkowników przed wejściem do ww. pomieszczeń.

Użytkownicy zobowiązani są do noszenia maski i dezynfekcji rąk przed wejściem do ww. pomieszczeń.

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

Pracownicy są zobowiązani do zgłoszenia ww. incydentu do kierownictwa Biblioteki, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

W przypadku stwierdzenia u użytkownika wyraźnych oznak choroby należy ustalić listę pracowników oraz użytkowników (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.