Gadżet ma promować i umacniać markę LBW jako innowacyjnego przedsięwzięcia łączącego zbiory cyfrowe czołowych bibliotek oraz instytucji kultury na Lubelszczyźnie. Konkurs ma charakter ogólnopolski i otwarty. Jest to dogodna szansa na udany start zawodowy zwłaszcza teraz – w dobie narodowej  kwarantanny – kiedy wiele rodzajów aktywności podlega ograniczeniom.

Oceniając nadesłane projekty będziemy kierować się ich pomysłowością i oryginalnością formy, walorami estetycznymi, funkcjonalnością, a także – co bardzo istotne możliwościami ich realizacji dostosowanymi do budżetu Lubelskiej Biblioteki Wirtualnej (szczegóły w Regulaminie  Konkursu).

Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać opatrzony pseudonimem projekt gadżetu (w pliku PDF) na adres mailowy jsawic@wbp.lublin.pl , a także wypełnić formularz zgłoszeniowy z danymi osobowymi i przesłać go na adres  gfigiel@wbp.lublin.pl. Termin składania wniosków mija 19 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 6 lipca 2020 r.  Zwycięzca otrzyma honorarium wysokości 1500 zł netto i gwarancje realizacji projektu w zamian za przeniesienie autorskich praw majątkowych na organizatora.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy są do pobrania pod tym linkiem