Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na otwarcie wystawy

Piękno jest kluczem tajemnicy…”
Ekslibrisy dla Świętego Jana Pawła II

Wystawa ze zbiorów
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Galeria Biblioteki (Lublin, ul. Narutowicza 4)

Ekspozycję przygotowano z w związku z 100. rocznicą urodzin i 15. rocznicą śmierci Jana Pawła II. Została przygotowana w oparciu o Katalog ekslibrisów dla Jana Pawła II w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, opracowany przez Elżbietę Kurpińską i Ewę Gwarecką (wydany w 2008 roku przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego).

Na wystawie zaprezentowano 170 ekslibrisów wykonanych dla Jana Pawła II przez 25 grafików pochodzących z całej Polski. Są wykonane w różnych technikach: linoryt, miedzioryt, cynkopia kreskowa, rizograf, drzeworyt langowy i sztorcowy, typografia.  Ekspozycję dopełnia wybór publikacji książkowych i albumowych poświęconych Świętemu Janowi Pawłowi II. Wyeksponowano również postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem wątku lubelskiego w życiu i posłudze kapłańskiej oraz biskupiej Stefana Wyszyńskiego.

Wystawę przygotowali: Agata Kozioł i Marta Tomasik (Dział Informacji i Promocji WBP oraz Jacek Wałdowski (Pracownia Plastyczna WBP). Wystawa – dostępna w godzinach pracy Biblioteki będzie czynna do 6  listopada 2020 r. Wstęp wolny. Zapraszamy!

Informacji dodatkowych (m.in. dotyczących możliwości zwiedzania i oprowadzania grup zorganizowanych) udzielają kuratorki wystawy – 81-528-74-17, informatorium@wbp.lublin.pl

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w trosce o wspólne bezpieczeństwo podczas zwiedzania należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego.