Szanowni Czytelnicy i Sympatycy Biblioteki

16 listopada 2020 roku uruchamiamy jedynie Wypożyczalnię WBP.

Zamawianie książek istnieje wyłącznie poprzez katalog, telefonicznie, mailowo.

Książki należy odebrać w dniu zamówienia w godzinach pracy Biblioteki. Dopuszcza się odbiór w dniu następnym po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza telefonicznie lub mailem.

Biblioteka pozostaje zamknięta dla Czytelników, pracownicy agend bibliotecznych są dostępni telefonicznie/mailowo w godzinach:

poniedziałek, czwartek, piątek: 9.00-15.00

wtorek, środa: 12.00-19.30

 

Szczególowe zasady korzystania z Wypożyczalni WBP w rygorze sanitarnym:

Wypożyczanie księgozbioru odbywa się wyłącznie w sposób bezkontaktowy. Zamówienia przyjmowane będą drogą elektroniczną przez katalog wbp.lublin.pl (katalog można przeszukiwać w całości, aktywny będzie wyłącznie moduł zamawiania publikacji dostępnych w księgozbiorze wypożyczalni, nieaktywny będzie moduł zamawiania do czytelni),

poprzez email: wyp@wbp.lublin.pl lub telefonicznie: 81-528-74-42, 81-528-74-26 (mailowo i telefonicznie realizowane będą wyłącznie zamówienia na konkretne publikacje, konieczne jest podanie autora lub tytułu).

lość możliwych jednorazowych wypożyczeń pozostaje regulaminowa: 6 tytułów dla dorosłych, 4 dla dzieci, 2 tytuły audiobooków. Książki wypożyczane są na okres 4 tygodni z możliwością przedłużania o kolejne 4 tygodnie, audiobooki na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia.

Ze względu na wyjątkową sytuację, nie obowiązuje zapis regulaminowy dotyczący okresu oczekiwania zamówionych materiałów bibliotecznych (czyli 4 dni).  Książki należy odebrać w dniu zamówienia. Dopuszcza się odbiór w dniu następnym po wcześniejszym poinformowaniu bibliotekarza telefonicznie lub mailem.

Zamówienia są realizowane: poniedziałki, czwartki i piątki do godz. 14.00; wtorki i środy – do godz. 18.30.

Uwaga: Zamówienia złożone w poniedziałki, czwartki i piątki po godzinie 14.00 oraz we wtorki i środy po godzinie 18.30  będą przygotowane do odbioru w dniu następnym.

Procedura odbioru materiałów bibliotecznych: Po zamówieniu książek (przez katalog, telefonicznie lub mailem) czytelnik otrzyma drogą mailową wiadomość o oczekującym zamówieniu. Odbiór zamówionych książek będzie odbywał się na zewnątrz gmachu Biblioteki, tj. przed szklanymi drzwiami prowadzącymi do Wypożyczalni. Czytelnik jest zobowiązany do okazania karty bibliotecznej. W tym miejscu będzie również dostępny pojemnik na zwroty książek (uwaga: będzie dostępny wyłącznie w godzinach pracy Biblioteki!).

Pomoc w wyszukiwaniu książek do wypożyczenia na konkretny temat:

kwerendy tematyczne ogólne można zgłaszać do Działu Informacji i Promocji telefonicznie: 81-528-74-17, 81-528-74-38 lub mailowo: informatorium@wbp.lublin.pl ;

kwerendy  tematyczne dotyczące Lublina i Lubelszczyzny  można zgłaszać do Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie telefonicznie: 81-528-74-16 lub mailowo: blechj@wbp.lublin.pl ;

kwerendy  tematyczne dotyczące zbiorów specjalnych można zgłaszać do Działu Zbiorów Specjalnych telefonicznie: 81-528-74-41, 81-528-74-38 lub mailowo: spec@wbp.lublin.pl .

Ilość możliwych jednorazowych wypożyczeń pozostaje regulaminowa: 6 tytułów dla dorosłych, 4 dla dzieci, 2 tytuły audiobooków. Książki wypożyczane są na okres 4 tygodni z możliwością przedłużania o kolejne 4 tygodnie, audiobooki na okres 2 tygodni bez możliwości przedłużenia.

Czytelnik ma obowiązek przestrzegania reżimu sanitarnego i dystansu w chwili odbioru i zwrotu książek.

Wypożyczanie będzie odbywało się wyłącznie według w/w zasad.

Nie ma możliwości odstępstwa od wskazanych wytycznych.

Wypożyczanie księgozbioru odbywa się wyłącznie w sposób bezkontaktowy na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rekomendacji Biblioteki Narodowej https://www.bn.org.pl/aktualnosci/4127-biblioteki-publiczne-i-naukowe-zamkniete-od-7-listopada.-rekomendacje-biblioteki-narodowej.html.