Aldon Dzięcioł, Życie za porcyjkę lodów. Golgota spod Bugu, wyd. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2021.

Aldon Dzięcioł, Życie za porcyjkę lodów. Golgota spod Bugu, wyd. Wydawnictwo Polihymnia, Lublin 2021.