Zarząd Województwa Lubelskiego informuje o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie – instytucji samorządu Województwa Lubelskiego