LOKALIZACJA:
Poziom  „–1”, nowe skrzydło WBP.
Czytelnia jest agendą Działu Udostępniania Zbiorów.

E-MAIL:
udost@wbp.lublin.pl

TEL.:
Czytelnia: 81-52-87-445
Kierownik: 81-52-87-426

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ:

– korzystanie z komputerów jest bezpłatne;

– użytkownikiem może być każdy po uprzednim zapisaniu się do Czytelni;

– wyszukiwania internetowe mają służyć wyłącznie celom informacyjno-naukowym;

– indywidualna sesja wyszukiwawcza w danym dniu może trwać godzinę (istnieje również możliwość przedłużenia sesji w przypadku braku innych oczekujących na dostęp do komputera).

UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ:

– korzystania z Internetu,

– pracy z pakietem Office zainstalowanym na stanowiskach komputerowych,

– korzystania z własnych materiałów zapisanych na nośnikach elektronicznych,

– zapisywania wyników poszukiwań na własnych nośnikach danych.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na miejscu w Czytelni oraz na stronie internetowej Biblioteki.