Dostępność architektoniczna

Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez ręcznie otwierane  drzwi.  Przy wejściu nie ma schodów.

Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu. Na wprost wejścia znajduje się winda.

Po lewej stronie od wejścia znajduje się przycisk umożliwiający wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika informacji.

Po prawej stronie znajduje się wypożyczalnia. Korzystając z windy lub schodów znajdujących się po lewej stronie można dostać się na poziom -1.  Na tym poziomie znajduje się  Czytelnia internetowa, szatnia oraz toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wjeżdżając windą na poziom 1 osoby na wózku inwalidzkim mogą skorzystać z czytelni czasopism, gdzie mogą otrzymać wszystkie potrzebne materiały biblioteczne , skorzystać z czytnika dla osób niedowidzących i słabowidzących da Vinci oraz bezpłatny dostęp do Wi-Fi. Na tym poziomie dostępne są również Dział Opracowania Zbiorów , Dział Wydawnictw Ciągłych, ksero i Czytelnia Naukowa do których można dostać się pokonując kilkanaście stopni schodów.

Na poziomie 2 obok windy znajduje się Dział Zbiorów Specjalnych. Po pokonaniu kilku stopni schodów  dostaniemy się do Czytelni Zbiorów Specjalnych i Galerii Biblioteki.

Budynek Biblioteki ma 4 kondygnacje.

Komunikację między piętrami zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Winda jest wyposażona w system informacji głosowej oraz przyciski oznaczone brajlem.

Stopnie schodów oznaczone są kontrastowo.

Wyznaczyliśmy 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce te jest usytuowane na placu przy budynku.

Teren  wokół budynku jest utwardzony.

Istnieje możliwość wprowadzenie psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

Kontakt

Znajdujący się na ścianie po lewej stronie po wejściu do budynku przycisk asystenta osoby z niepełnosprawnością jest odpowiednikiem usługi, którą może świadczyć w Bibliotece każdy pracownik.

Ewakuacja

W przypadku ewakuacji należy wykonywać polecenia pracowników Biblioteki, którzy są przeszkoleni w prowadzeniu ewakuacji. W przypadku wystąpienia alarmu pożarowego w budynku wyłączane są windy. Pracownicy Biblioteki są odpowiedzialni za pomoc w dotarciu do miejsca ewakuacji osobom, które mają trudności z poruszaniem się po schodach.