21-400 ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
tel./fax. 25-798-23-15
dyr. Ewa Wiśnicka
e-mail: info@biblioteka.lukow.pl
strona www

Biblioteki publiczne powiatu łukowskiego