CSK Lublin

Centrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur otwiera nową kategorię w świecie kultury. Odznaczajmy się wyjątkowym podejściem do sztuki i odbiorcy. 
Dlatego Centrum Spotkania Kultur to nie tylko instytucja, ale przede wszystkim idea. W poniższym manifeście prezentujemy naszą wizję, misję i wartości, ponieważ stoją u podstaw specyficznej oferty programowej i podejmowanych aktywności.

filharmonia lubelska

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego

Działalność Filharmonii lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie rozpoczęła się od Lubelskiej Orkiestry Kameralnej, powołanej w 1944 roku, na której czele stanął Zygmunt Szczepański. Pierwszy koncert zespół dał 10 lutego 1945 roku, jeszcze podczas wojny.

Muzeum Badań Polarnych w Puławach

Muzeum Badań Polarnych w Puławach

Muzeum Badań Polarnych w Puławach

muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym posiada sześć Oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Cztery Oddziały znajdują się na terenie Kazimierza Dolnego

Muzeum Wsi Lubelskiej

Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie

Misją Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie jest gromadzenie i ochrona dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej Lubelszczyzny oraz prowadzenie działalności naukowej i edukacyjnej.

muzeum zamoyskich w kozłówce

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce

Zespół pałacowo-parkowy rodziny Zamoyskich, we wsi Kozłówka, która leży w północnej części województwa lubelskiego, 9 km na zachód od Lubartowa oraz ok. 2 km na płd.-wsch. od miasta Kamionka. Obecnie pałac jest siedzibą Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.

Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice"

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”

Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice” to autorska instytucja kultury założona w 1977 roku przez Włodzimierza Staniewskiego. Zyskała międzynarodową sławę zarówno dzięki spektaklom, cenionym przez krytyków i publiczność na całym świecie, jak i rygorystycznym praktykom teatralnym. Spektakle, widowiska i dydaktyka teatralna są podstawą działalności statutowej Ośrodka

Teatr Osterwy w Lublinie

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie

TEATR MUZYCZNY W LUBLINIE

Opera Lubelska

Opera Lubelska to scena prezentująca pełen przekrój sztuk scenicznych: od opery, poprzez musical, operetkę, balet, widowisko muzyczne, koncert, aż po bajki i spektakle edukacyjne. Łącząc ponad 75-letnią tradycję z nowoczesnością zachwyca siłą repertuaru, nowocześnie wyposażoną sceną oraz niezwykle zdolnym zespołem artystycznym, w skład którego wchodzą soliści, chór, balet i orkiestra.

wbp lublin

Wojewódzka
Biblioteka Publiczna
im. Hieronima Łopacińskiego

Biblioteka naukowa będąca instytucją kultury samorządu województwa lubelskiego, w 2002 wyodrębniona z Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Wywodzi się z założonej w 1907 książnicy Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego. Jej patron, Hieronim Łopaciński, był uczonym i bibliofilem, którego księgozbiór liczący ponad 12 tys. tomów stanowił zalążek zbiorów biblioteki.

KULTURALNE LUBELSKIE!
Radio Lublin promuje Instytucje Kultury Województwa Lubelskiego