LOKALIZACJA:
II piętro.
Czytelnię prowadzi Dział Zbiorów Specjalnych.

E-MAIL:
spec@wbp.lublin.pl

TEL.:

Czytelnia: 81-52-87-438
Kierownik: 81-52-87-441

W CZYTELNI ZBIORÓW SPECJALNYCH UDOSTĘPNIAMY NASTĘPUJĄCE RODZAJE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH:

– dokumenty życia społecznego (m. in. plakaty, ulotki, broszury itp.),
– fotografie,
– zbiory graficzne (w tym ekslibrisy),
– zbiory kartograficzne,
– mikrofilmy (m. in. zmikrofilmowane czasopisma),
– pocztówki,
– rękopisy,
– stare druki.

W dyspozycji czytelnika pozostaje księgozbiór podręczny, zawierający m. in. pozycje z zakresu bibliografii, bibliotekarstwa, historii, historii książki, historii sztuki, fotografii, geografii, a także encyklopedie, słowniki, oraz zbiór drukowanych katalogów zbiorów specjalnych polskich i obcych.

Informację o zbiorach specjalnych i księgozbiorze podręcznym zapewnia katalog kartkowy, także znajdujący się w Czytelni. Jest on podzielony według rodzajów zbiorów. Udostępniamy także drukowane katalogi zbiorów specjalnych.

ZASADY KORZYSTANIA:

– Ze zbiorów specjalnych Biblioteki mogą korzystać wszyscy zainteresowani.

– Czytelnik zobowiązany jest pozostawić w szatni (poziom „-1”) okrycie wierzchnie, oraz wszelkiego rodzaju torby, torebki, plecaki, teczki itp.

– Czytelnik zobowiązany jest dokonać rejestracji, wypełniając deklarację czytelnika, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (dla celów statystycznych i badań naukowych Biblioteki) oraz przed skorzystaniem ze zbiorów okazać bibliotekarzowi dyżurnemu dokument potwierdzający dane osobowe zamieszczone w deklaracji.

– Udostępnianie zbiorów odbywa się na podstawie rewersu. Na mikrofilmy i księgozbiór podręczny należy wypełnić rewers pojedynczy, na pozostałe rodzaje zbiorów – rewers podwójny.

– Rewersy składa się najpóźniej na 30 min. przed zamknięciem Czytelni. Istnieje możliwość telefonicznego i e-mailowego zamówienia zbiorów.

– Czytelnik zobowiązany jest zgłaszać wszelkie zauważone uszkodzenia zbiorów bibliotekarzowi dyżurnemu. Za wszystkie zniszczenia udostępnionego obiektu czytelnik odpowiada w wysokości finansowej rzeczywistej szkody według ustalenia Biblioteki.

– Istnieje możliwość wykonania kopii elektronicznej zbiorów specjalnych (skan, fotografowanie własnym sprzętem) – zob. Zasady powielania zbiorów w WBP.

– Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów specjalnych określa Regulamin.