LOKALIZACJA:
I piętro.
Czytelnia jest agendą Działu Udostępniania.

E-MAIL:
udost@wbp.lublin.pl

TEL.:
Czytelnia: 81-52-87-426  

Kierownik: 81-52-87-426  

ZBIORY UDOSTĘPNIANE W CZYTELNI NAUKOWEJ:

– księgozbiór podręczny, udostępniany w systemie wolnego dostępu do półek. Zbiory te posiadają w katalogu komputerowym określenie lokalizacji: Czytelnia Naukowa.

– księgozbiór naukowy Biblioteki, zgromadzony w magazynie głównym. Zbiory te posiadają w katalogu komputerowym opis lokalizacji: Magazyn/dostępne w: Czytelnia Naukowa lub są zarejestrowane w katalogu kartkowym.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI NAUKOWEJ:

– korzystanie z księgozbioru Biblioteki jest bezpłatne;

– użytkownikiem czytelni może być każdy;

– zamówienia na książki znajdujące się w katalogu komputerowym, składa się wyłącznie drogą elektroniczną;

– zamówienia na książki znajdujące się w katalogu kartkowym, składa się na tradycyjnych rewersach kartkowych

– na książki znajdujące się w księgozbiorze podręcznym Czytelni Naukowej wypełnia się połowę rewersu tradycyjnego

– jednorazowo można zamówić pięć woluminów.

USŁUGI DODATKOWE:

– kopiowanie fragmentów książek (dzieła wydane po 1951 r.);
– skanowanie;
– fotografia cyfrowa.

Szczegółowy Regulamin i cenniki dostępne są na miejscu w Czytelni oraz na stronie internetowej Biblioteki.