Księgozbiór podręczny Czytelni Naukowej

Liczy ok. trzy tysiące woluminów udostępnianych na miejscu. Jest zbiorem gromadzonym od blisko stu lat i stale aktualizowanym. Zawiera książki naukowe i popularnonaukowe, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych: encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie ogólne i specjalne, niektóre podręczniki akademickie, reprinty herbarzy i encyklopedii dziewiętnastowiecznych, encyklopedie obcojęzyczne w wyborze oraz Lubliniana i fachową literaturę bibliotekarską.

Książki ułożone są według działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Księgozbiór prezentowany jest poprzez katalog komputerowy. Pozycje te mają zapis: Lokalizacja: Czytelnia Naukowa. Potrzebne publikacje można wyszukiwać przez autora, tytuł, hasło przedmiotowe lub sygnaturę.

Z księgozbioru podręcznego można skorzystać także w systemie wolnego dostępu do półek, po uprzednim wypełnieniu połowy rewersu.


Księgozbiór podręczny Działu Zbiorów Specjalnych

Wszystkie pozycje zarejestrowane są w katalogu komputerowym (z zapisem: Lokalizacja: Czytelnia Zbiorów Specjalnych) i udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Księgozbiór sprofilowany jest tak, by odpowiadał warsztatowi badacza gromadzonych przez Bibliotekę zbiorów specjalnych. Z tego względu dominują pozycje z zakresu historii, historii książki, historii sztuki, fotografii i geografii. Posiadamy bogaty zbiór słowników (obcojęzycznych, historycznych, biograficznych), encyklopedii, bibliografii oraz katalogów zbiorów specjalnych innych bibliotek w kraju i za granicą. Duży nacisk kładziony jest na obecność pozycji związanych z Lubelszczyzną. Księgozbiór uzupełnia kolekcja reprintów.


Księgozbiór Działu Bibliografii Lubelszczyzny i Wiedzy o Regionie

Bibliografia Lubelszczyzny

Rejestruje piśmiennictwo publikowane na terenie kraju, tematycznie dotyczące Lubelszczyzny. Uwzględnia: książki, czasopisma, artykuły z czasopism i prac zbiorowych, kartografię, ważniejsze dokumenty życia społecznego, fragmenty bibliograficzne, recenzje książek i sztuk teatralnych. Jest dostępna dla czytelników w formie drukowanej za lata 1944-1990, 1998-2000 oraz w formie elektronicznej od roku 2000.

– księgozbiór informacyjny z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy o regionie (leksykony, słowniki, bibliografie specjalne, informatory, przewodniki turystyczne, monografie i kompendia, wybrane czasopisma lubelskie).

– niepublikowane prace dotyczące Lubelszczyzny – prace magisterskie, doktorskie i inne o tematyce regionalnej.

– normy bibliograficzne, bibliotekarskie, dokumentacyjne, reprograficzne i wydawnicze z lat 1962 – 2007.

– kartoteki bibliograficzne:

– materiałów do Bibliografii Lubelszczyzny za lata 1991-1997,
– publikacji własnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego,
– publikowanych prac pracowników WBP (baza komputerowa),
– pseudonimów i kryptonimów,
– niepublikowanych prac dotyczących Lubelszczyzny (baza komputerowa),
– twórców ludowych związanych z regionem.


Księgozbiór Informatorium

Księgozbiór podręczny o charakterze informacyjnym obejmujący różne dziedziny wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych (encyklopedie, leksykony, słowniki, bibliografie ogólne i specjalne, retrospektywne i bieżące, informatory i księgi teleadresowe, przewodniki turystyczne, monografie i kompendia). Księgozbiór zawiera bogaty wybór publikacji z zakresu bibliologii i bibliotekoznawstwa, w tym znaczny zasób fachowych czasopism bibliotekarskich.