LOKALIZACJA:
Oficyna A, parter.

E-MAIL:
region@wbp.lublin.pl

TEL.:
81-52-87-416

Udzielamy informacji bibliograficznych i faktograficznych z zakresu wiedzy o regionie na podstawie:

– katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki,

– własnych baz danych,

– księgozbioru podręcznego,

– zasobów internetowych,

– bibliografii regionalnych,

– katalogów innych bibliotek dostępnych on-line.

Informacji udzielamy na miejscu, telefonicznie, korespondencyjnie i pocztą elektroniczną.

Udostępniamy na miejscu następujące źródła:

  • Bibliografia Lubelszczyzny

Rejestruje piśmiennictwo publikowane na terenie kraju, tematycznie dotyczące Lubelszczyzny. Uwzględnia: książki, czasopisma, artykuły z czasopism i prac zbiorowych, kartografię, ważniejsze dokumenty życia społecznego, fragmenty bibliograficzne, recenzje książek i sztuk teatralnych, dokumenty elektroniczne. Jest dostępna dla czytelników na miejscu, a także on-line:

– za lata 1801-1944 w formie elektronicznej;

– za lata 1944-2000 w formie drukowanej oraz w wersji cyfrowej w Bibliotece Cyfrowej WBP;

– od roku 2000 w formie elektronicznej.

  • księgozbiór informacyjny z zakresu wszystkich dziedzin wiedzy o regionie (leksykony, słowniki, bibliografie specjalne, informatory, przewodniki turystyczne, monografie i kompendia, wybrane czasopisma lubelskie).
  • niepublikowane prace dotyczące Lubelszczyzny – prace magisterskie, doktorskie i inne o tematyce regionalnej (zob. zasady udostępniania).
  • normy bibliograficzne, bibliotekarskie, dokumentacyjne, reprograficzne i wydawnicze.
  • kartoteki bibliograficzne:

publikacji własnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego oraz Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego,

– publikowanych prac pracowników WBP (baza komputerowa),

– niepublikowanych prac dotyczących Lubelszczyzny (baza komputerowa),

– zawartości prasy lubelskiej XIX i początków XX w. – tzw. kartoteka Kazimiery Gawareckiej.

  • kartoteki faktograficzne:

– twórców ludowych związanych z regionem,

– pseudonimów i kryptonimów.

  • kartoteki tekstowe, w tym: etnograficzne, miejscowości, życiorysy.

Wykonujemy odpłatne wydruki z wyżej wymienionych baz komputerowych (zob. więcej: USŁUGI).

Tematyczne lekcje biblioteczne, warsztaty
są realizowane po wcześniejszym ustaleniu terminu!