2023

Łosowska Anna. Grodziccy herbu Łada w Lubelskiem : dzieje średniozamożnej rodziny ziemiańskiej od
XVIII do połowy XX wieku / Anna Łosowska. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Hieronima Łopacińskiego, 2023. – 191 stron : faksymile, fotografie, ilustracja, mapa, portrety ; 24 cm
Bibliografia, netografia na stronach 169-179. Indeksy.
ISBN 978-83-86361-82-3


2022

Naczelnik, kurierka i trzej powstańcy : pamiętniki z powstania 1863 r. w Lubelskiem i na Podlasiu / zebrał i opracował Zdzisław Bieleń ; [Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego], 2022. –
231 stron : ilustracje ; 24 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 19)
Nazwa drugiego wydawcy na podstawie serwisu e-ISBN. Zawiera: Pamiętnik pułkownika Lewandowskiego, naczelnika cywilnego i wojskowego na województwo podlaskie i lubelskie / Walenty Lewandowski. Wspomnienia / Teofila
Piotrowska. Dziennik z roku 1863 / Piotr Czerny. Potyczka oddziału Czechowskiego w dniu 20 i 21 marca 1863 r. pod Potokiem, Brzozowem, Hutą Krzeszowską, Banachami i mosty lipińskie / W. Radoszewski. Z zapisków adiutanta oddziału „ćwieków” / Ludwik Weeber. ISBN 978-83-86361-79-3

Kopia obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki autorstwa Ireneusza Rolewskiego / tekst: Agata Niedziółka, Ewa Hadrian ; redakcja: Ewa Hadrian ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Muzeum Historyczne Skierniewic im. Jana Olszewskiego. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im.
Hieronima Łopacińskiego, 2022. – 14 stron : fotografie ; 15×21 cm Wystawa czynna od 15 lipca do 30 września 2022 roku – w lipcu i w sierpniu również w soboty i niedziele – w godzinach pracy Biblioteki. – Opis według okładki.
ISBN 978-83-86361-78-6

Rękopisy z kolekcji Hieronima Łopacińskiego w Narodowym Zasobie Bibliotecznym / [autorzy tekstów Aleksander Baran, Grzegorz Figiel, Edyta Ścibor ; redakcja Mariusz Olejarczyk, Katarzyna Stanek, Edyta Ścibor ; opracowanie graficzne środka, skład i łamanie: Paweł D. Znamierowski ; fotografie obiektów: Katarzyna Stanek, Edyta Ścibor, Paweł D. Znamierowski ; skany obiektów: Urszula Winiarczyk ; tłumaczenie Maciej Kozłowski]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2022. – 248, [8] stron : ilustracje ; 31 cm

   Wydawnictwo jubileuszowe z okazji 115-lecia powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Tekst równoległy w języku polskim i angielskim. – Bibliografia na stronach 247-248.

   ISBN 978-83-86361-77-9

Oto ja Służebnica Pańska… : ikony ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej : katalog wystawy : Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie 20 stycznia – 26 marca 2022 roku / [koncepcja wystawy i katalogu: Anna Doroszuk ; kuratorki wystawy: Anna Doroszuk, Marta Tomasik ; redakcja katalogu: Ewa Hadrian ; opracowanie graficzne katalogu: Jacek Wałdowski]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego,  2022. – 43 strony : ilustracje ; 25 cm

   Na stronie redakcyjnej: Rok Jubileuszowy 1907-2022 Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

ISBN 978-83-86361-75-5

…Jak dobrze być po kartach przeszłości – wędrowcem! : wspomnienie o Hieronimie Łopacińskim : wydawnictwo jubileuszowe / [tekst i opracowanie redakcyjne Agata Kozioł, Mariusz Olejarczyk, Katarzyna Stanek, Marta Tomasik]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2022. – 42, [1] strona : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm Publikacja towarzysząca wystawie: Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 22 czerwca – 9 października 2021 r. – Bibliografia na stronie 42.
ISBN 978-83-86361-76-2


2021

Losy patrona Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie Generała Dywizji Mieczysława Makarego Smorawińskiego (1893–1940) / [opracowanie redakcyjne Grzegorz Figiel ; przedmowa płk. Jerzy Flis]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2021. – 126, [1] strona : fotografie, portrety ; 21 cm

   Materiały konferencji, zorganizowanej 10 grudnia 2020 r. – Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

   ISBN 978-83-86361-72-4

Majewski Erazm. Korespondencja do Erazma Majewskiego (1858-1922) w zbiorach Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie : przewodnik / Maria Krajewska ; [tłumaczenie Kinga Brzezińska] ; Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Warszawa : Państwowe Muzeum Archeologiczne ; Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2021. – 408 stron : faksymile, fotografie ; 31 cm

   Streszczenie w języku angielskim.

   ISBN 978-83-959534-1-5. – ISBN 978-83-86361-74-8 (WBP)


2020

Zbigniew Jóźwik : krzyże / [redakcja Zdzisław Bieleń, Marzena Targońska]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie], 2020. – 94, [1] strona : ilustracje ; 35 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; 18)

   Nazwa drugiego wydawcy na podstawie serwisu e-ISBN.

   ISBN 978-83-86361-68-7 (oprawa twarda)

Unia lubelska i jej tradycje / redakcja: Ryszard Szczygieł ; [przedmowa Tadeusz Sławecki ; wstęp Ryszard Szczygieł]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2020. – 324, [4] strony : faksymilia, fotografie, ilustracje, portrety ; 25 cm

   Bibliografia na stronach 305-324. – Współfinansowanie: Miasto Lublin.

   ISBN 978-83-86361-69-4

Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich. T. 7 / opracowanie i redakcja Marian Wojtas ; [zespół autorski not biograficznych Artur Borzęcki, Marek Ciotucha, Waldemar Kawecki, Katarzyna Wołoszyn i Marian Wojtas ; przedmowa Janusz Gmitruk ; przedmowa Tadeusz Sławecki ; słowo wprowadzające Jan Jachymek]. – Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie ; Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2020. – 521, [2] strony : fotografie, portrety ; 24 cm

   Bibliografia na stronach 512-521.

   ISBN 978-83-7901-261-9 (Muzeum). – ISBN 978-83-86361-71-7 (Biblioteka)


2019

Orzeł i Pogoń na monetach czyli Unia monetarna Polski i Litwy / [redakcja Zbigniew Nestorowicz]. – Lublin : Biblioteka im. H. Łopacińskiego, [2019]. – 48 stron : fotografie, ilustracje, mapa ; 23 cm

   Wystawa zorganizowana w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w dniach 27 VI – 19 VII 2019 r. przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Lublinie we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim Oddziałem Okręgowym w Lublinie w ramach akcji „Lato z bankiem centralnym”. – Bibliografia na stronach 13, 17.

   ISBN 978-83-86361-64-9 (oprawa miękka)

Wolska Halina. Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego : moja prywatna historia / Halina Wolska ; [redakcja, korekta Zdzisław Bieleń, Andrzej Zdunek]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie], 2019. – 211 stron : ilustracje, fotografie ; 17 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; 17)

Drugiego wydawcę ustalono na podstawie ISBN.

ISBN 978-83-86361-63-2

 

Lublin we wrześniu 1939 roku w 80. rocznicę obrony miasta : materiały z konferencji zorganizowanej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 9 września 2019 r. / [opracowanie redakcyjne Grzegorz Figiel]. – Lublin : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego], 2019. – 79 stron : ilustracje ; 21 cm

ISBN 978-83-86361-67-0 (oprawa miękka)

 

„Mój świat” : ogrody i pejzaże Bazylego Albiczuka ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej : Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, lipiec – sierpień 2019 / [opracowanie i redakcja katalogu Ewa Hadrian, Paweł D. Znamierowski]. – [Lublin] : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie],  [2019]. – [20] stron : ilustracje ; 30 cm

ISBN 978-83-86361-66-3 (oprawa miękka)

 


2018

Jóźwik Zbigniew. Madonny / Zbigniew Jóźwik ; [redakcja Zdzisław Bieleń]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie], 2018. – 142, [1] strona : ilustracje ; 35 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; 15)

Drugiego wydawcę ustalono na podstawie ISBN. – Wydano w 500 egzemplarzach, w tym 100 ręcznie numerowanych. – Projekt zrealizowany dzięki wsparciu Miasta Lublin.

ISBN 978-83-86361-61-8

 

Odrodzenie natchnień : malarstwo / opracowanie katalogu Ewa Hadrian, Paweł D. Znamierowski. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, – 2018. – [12] stron : ilustracje ; 30 cm

ISBN 978-83-86361-59-5

 


2017

Lubowiecki, Ignacy.  Statystyka województwa lubelskiego / ułożona przez Ignacego Lubowieckiego ; [nota o aut. oprac. Zdzisław Bieleń ; przygot. do dr. Jacek Wałdowski]. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2017. – 70, [5] s. ; 30 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 14)

Drugiego wydawcę ustalono na podst. ISBN. – Reprint, oryg.: Lublin : [s.n.], 1824. – Wydano w 100 numerowanych egzemplarzach; z egzemplarza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

ISBN 978-83-86361-52-6

Korespondencja Erazma Majewskiego z Hieronimem Łopacińskim / oprac., wstępem i przypisami opatrzyła Maria Krajewska ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie ; [tł. Maciej Kozłowski]. – Lublin : WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; Warszawa : PMA, 2017. – 335, [1] s. : faks. , fot. ; 25×28 cm

Bibliogr. s. 315-321. – Streszcz. ang.

ISBN 978-83-86361-53-3 (WBP) – ISBN 978-83-60099-78-0 (PMA)

Skarby Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / [oprac. tekstów, red., korekta: Grzegorz Figiel, Wojciech Michalski, Anna Pachocka, Katarzyna Stanek ; tł. Barbara Wieliczko, Maciej Kozłowski (ang.), Aleksander Baran (ros.) ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie]. – Lublin : WBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2017. – 253, [1] s. : faks. , fot. ; 30 cm

Bibliogr. s. 15, 37, 247-249. – Tekst. równol. pol., ang., ros.

Zawiera: Hieronim Łopaciński – patron prześwietny / Ewa Hadrian; Dzieje Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / G. Figiel; Rękopisy; Stare druki; Kartografia; Ikonografia; Czasopisma; Książki XIX-XX wieku; Dokumenty życia społecznego.

ISBN 978-83-86361-54-0

Lublin : 700 lat dziejów miasta / redakcja Grzegorz Figiel, Ryszard Szczygieł, Wiesław Śladkowski ; [tłumaczenia Wojciech Michalski, Barbara Wieliczko (język angielski), Aleksander Baran (język rosyjski)]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2017. – 369, [3] s. : il. ; 25 cm

ISBN 978-83-86361-56-4

Trójbarwnie szkliwiona ceramika czasów dynastii Tang Luoyang – Chiny : katalog wystawy : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 15 XII 2017 – 10 III 2018 / [konsult. merytor. Anna Katarzyna Maleszko, Andrzej Maciejewski ; oprac. red. Wojciech Michalski, Grzegorz Figiel ; tekst w jęz. chiń., tł. z jęz. chiń. na ang. Nicole Zhao ; tł. z jęz. ang. na jęz. pol. W. Michalski, Barbara Wieliczko]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ; Łańcut : Muzeum-Zamek, 2017. – 100, [1] s. : il. kolor. ; 21×25 cm

Na okł. tyt.: Trójbarwna ceramika czasów dynastii Tang Luoyang – Chiny. – Tyt., tekst równol. pol., ang., chiń.

ISBN 978-83-87238-51-3 (Muzeum-Zamek w Łańcucie)

Bocian Marianna.  Pora rozkwitającego życia / Marianna Bocian ; [ilustracje Adelina Gierszon ; opracowanie graficzne, skład i łamanie Paweł D. Znamierowski]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2017. – 142, [1] stron : ilustracje ; 22 cm

ISBN 978-83-86361-57-1

Pytlos Robert. Bursztyn bałtycki – skarb Polski : Gdańsk i Lublin na szlaku bursztynowym : katalog wystawy : Lublin, 19 XII 2016 – 25 I 2017 / [teksty i wybór zdjęć Robert Pytlos ; przygot. katalogu R. Pytlos, Ewa Hadrian ; fot. Dorota Julianna Mościbrodzka]. – Lublin : Wydawnictwo Muzyczne „Polihymnia” : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, [2017]. – 34 s. : il. kolor. ; 21 cm

Drugi wydawca ustalony na podst. ISBN.

ISBN 978-83-86361-51-9

Pocek Jan. Poezje / Jan Pocek ; [opracowanie redakcyjne dr Agnieszka Karolczuk, Ewa Hadrian]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza ; Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2017. – 383 strony : ilustracje ; 23 cm

   Bibliografia na stronach 364-369. – Indeks. – Współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Polska).

   ISBN 978-83-86361-58-8 (oprawa miękka ; WBP). – ISBN 978-83-205-5679-7 (oprawa miękka ; LSW)


2015

Śladkowski Wiesław. Szkice polsko-francuskie XIX-XX wiek / Wiesław Śladkowski ; przedm. Małgorzata Willaume. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2015. – 582 s. : il. ; 22 cm
Tekst częśc. fr. – Bibliogr. s. 577-579.
ISBN 978-83-86361-48-9

Powstanie styczniowe w biografie wpisane : sześć pamiętników z Lubelszczyzny / zebr. i oprac. Zdzisław Bieleń. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2015. – 267, [2] s. ; 25 cm

ISBN 978-83-86361-46-5

Bieleń, Zdzisław. Bohaterki w czarnych sukniach : Lublinianki i Podlasianki w powstaniu 1863-1864 / Zdzisław Bieleń. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego, 2015. – 192 s. : fot., portr. ; 21 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; 13)

Na okł. tyt.: Bohaterki w czarnych sukienkach.

ISBN 978-83-86361-49-6

Słownik biograficzny bibliotekarzy Lubelszczyzny : (1944-2014) / zebrał i oprac. Jerzy Gajewski. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2015. – 397, [1] s. : portr. ; 25 cm

ISBN 978-83-86361-47-2


2014

Wspomnienia o Annie Platto / pod red. Andrzeja Zdunka. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 2014. – 111, [1] s., [16] s. tabl. : il. (w tym, kolor.) ; 21 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; 12)

Bibliogr. art. A. Platto s. 111

ISBN 978-83-86361-44-1

Nestorowicz Zbigniew. Jan Paweł II w medalierstwie polskim : katalog wystawy ze zbiorów Zbigniewa Nestorowicza / [Zbigniew Nestorowicz]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2014. – 47, [1] s. : il. kolor. ; 23 cm.

Nazwa aut. na okł.

ISBN 978-83-86361-43-4


2013

Lipińska Lucyna. W źrenicach metafor / Lucyna Lipińska ; [wstęp Urszula Gierszon]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2013. – 63 s. ; 22 cm

ISBN 978-83-86361-42-7

Wolska Halina. Bohaterowie dawnych opowieści / Halina Wolska ; [red. Zdzisław Bieleń]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : Wydawnictwo Drukarnia Bestprint, 2013. – 296, [1] s. : il. ; 17 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 11)

ISBN 978-83-62648-33-7


2012

WIZERUNKI uczestników Powstania Styczniowego1863-4 / [wstęp Zdzisław Bieleń ; przygot. do dr. Jacek Wałdowski]. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2012. – [4] s., [13] k. : il. ; 21 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 10)
Drugiego wydawcę ustalono na podst. ISBN. – Reprint, oryg.: Lwów, 1903. – Reprint wydano w 150 rocznicę wybuchu powstania styczniowego w 300egz., w tym 100 numerowanych.
ISBN 978-83-86361-41-0

KATALOG dokumentów życia społecznego 1918-1939 / oprac. Jarosław Kus. – Lublin : WBP im. H. Łopacińskiego, 2012. – 254 s., [16] s. tabl. : faks. ; 25 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
Tyt. okł.: Dokumenty życia społecznego 1918-1939
ISBN 978-83-86361-39-7


 

2011

Ciświcki, Tadeusz. „Najważniejsze pamiątki Lublina” : na podstawie nowych źródeł / oprac. Tadeusz Ciświcki ; [biogram aut. oprac. Zdzisław Bieleń ; przygot. do dr. Jacek Wałdowski]. – Lublin : TPB im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2011. – 31, [4] s., [16] s. tabl. : il. ; 16 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 9)

Drugiego wydawcę ustalono na podst. ISBN. – Reprint, oryg.: Lublin : Druk. „Pośpieszna” St. Dżał, 1917

     ISBN 978-83-86361-38-0
 

2010

BARWICKI Władysław. Lublin w pieśni / [W. B. ; przygot. reprintu do dr. Jacek Wałdowski]. – Lublin : WBP im. Hieronima Łopacińskiego, 2010. – 36, [2] s., [4] k. il. ; 21 cm

Na końcu tekstu krypt.: W.B. ; właśc. nazwa aut.: Władysław Barwicki. – Reprint oryg.: 1915. – Reprint wydano w 145 rocznicę urodzin W. Barwickiego w 200 numerowanych egz. z egzemplarza Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

    ISBN 978-83-86361-34-2
 

FORUM Młodych Bibliotekarzy (5 ; 2010 ; Lublin). Jakość bibliotek w naszych rękach : materiały z V Forum Młodych Bibliotekarzy, Lublin, 9-10 września 2010 r. / red. Joanna Chapska, Grzegorz Figiel. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 164 s., [16] s. tabl. : fot., portr., tab. ; 24 cm

   Streszcz. ang.

ISBN 978-83-86361-37-3 (WBP). – ISBN 978-83-61464-52-5 (SBP)

 

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 7, Sygnatury 2811-2929 / oprac. zesp. pod kier. Elżbiety Kurpińskiej ; [aut. haseł katalogowych Joanna Kozińska-Chachaj i in.] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP cop., 2010. – 158 s. :   faks., fot., portr. ; 24 cm

   Tyt. grzb.: Katalog rękopisów.
   ISBN 978-83-86361-36-6
 

KOBIERZYCKI Alfred Pomian. Monografia Lublina / Alfred Pomian Kobierzycki. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2010. – 112, [1] s. :   fot., il., portr. ; 25 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 8)

   Reprint, oryg.: Lublin : Nakł. Autora, 1901
   ISBN 978-83-86361-02-1
 

STARNAWSKI Jerzy. Między Wisłą i Bugiem : Lublin – Zamość – Chełm – Nałęczów / Jerzy Starnawski. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2010. – 159 s. ; 21 cm

   ISBN 978-83-86361-33-5
 

2009

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1991-1995 / [oprac. zesp.: Lidia Głębicka i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; [przy współudz. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Chełmie i Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zamościu]. – Lublin : WBP, 2009. – 961 s. ; 25 cm
ISBN 978-83-86361-23-6

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1996-1997 / [oprac. zesp.: Zdzisław Bieleń i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 2009. – 470, [1] s. ; 25 cm
ISBN 978-83-86361-32-8

KATALOG czasopism lubelskich. [T. 3], N-Ś / oprac. Iwona Wójcik. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2009. – 159 s. ; 24 cm
ISBN 978-83-86361-27-4

KATALOG dokumentów życia społecznego 1939-1945 / oprac. Leszek Ludorowski ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP cop., 2009. – 80 s., [24] s. tabl. : faks. ; 24 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
ISBN 978-83-86361-22-9

KATALOG ekslibrisów Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / oprac. Elżbieta Kurpińska. – Lublin : WBP, 2009. – 49 s., [75] k. tabl. : il. ; 24 cm
ISBN 978-83-86361-31-1

KURPIŃSKA Elżbieta. KATALOG mikrofilmów : rękopisy. cz. 1 / zebr. i oprac. Elżbieta Kurpińska. – Lublin : WBP, 2009. – 151 s. ; 25 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
ISBN 978-83-86361-26-7

Missja Bialska XX. Bazylianów / [przygot. reprintu do dr. Jacek J. Wałdowski]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2009. – 774, [2] s. : fot. (w tym kolor.) ; 22 cm
Reprint, oryg.: 1792
ISBN 978-83-86361-24-3

SZCZUROWSKI Tymoteusz. Poezja Missji Bialskiej / Tymoteusz Szczurowski ; oprac. Roman Piętka. – Lublin : Mariański Dom Studentów : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2009. – 223, [1] s. : il. ; 22 cm
ISBN 978-83-86361-29-8

ZIELIŃSKI Władysław Kornel. Monografia Lublina. T. 1, Dzieje miasta Lublina / napisał Władysław K. Zieliński ; [posł. Henryk Gmiterek]. – Lublin : Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, [2009]. – [6], 184, 33, [5] s. ; 22 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 7)
Reprint, oryg.: Lublin : dr. J. Herszenhorna i M. Sznajdermessera, 1878
ISBN 978-83-86361-28-1


2008

KATALOG dokumentów życia społecznego 1914-1918 / oprac. Ewa Gawarecka, Maciej Sobieraj, Małgorzata Trojnacka ; [konsult. merytor. Bożena Lech-Jabłońska ; red. Grzegorz Figiel] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : WBP, 2008. – 168 s., [20] s. tabl. : faks., mapy, tab. ; 24 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
Streszcz. ang., niem., ros.
ISBN 978-83-86361-21-2

KATALOG ekslibrisów dla Jana Pawła II w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie/ oprac. Elżbieta Kurpińska, Ewa Gawarecka ; [konsult. merytor. Zdzisław Bieleń, Zbigniew Jóźwik]. – Lublin : [TBP im. Hieronima Łopacińskiego], 2008. – 105 s. : faks. ; 24 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 6)
Na okł. tyt.: Katalog ekslibrisów dla Jana Pawła II
ISBN 978-83-86361-19-9

KSIĄŻKI i Historia : księga jubileuszowa ofiarowana dr. Zdzisławowi Bieleniowi z okazji 50-lecia nieprzerwanej pracy w Bibliotece im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / [kom. red. Zofia Ciuruś (przewodn.)]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2008. – 296 s. : fot., tab. ; 24 cm
ISBN 978-83-86361-16-2


2007

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1986-1990 / [oprac. zespół Zofia Albigowska i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2007. – 705, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-08-3

„…KSIĘGOM pięknym wierni…” : 1907-2007 wystawa jubileuszowa / [wstęp i wybór tekstów Ewa Hadrian]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2007. – 43 s. : il. ; 21 x 21 cm
ISBN 978-83-86361-16-8

ŁOPACIŃSKI Hieronim. Słówko o potrzebie zakładania muzeów i bibliotek miejscowych i prowinicjonalnych / Hieronim Łopaciński. Uwagi Hieronima Łopacińskiego do projektu Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie / Jan Smolarz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego ; [red. Zdzisław Bieleń]. – Lublin : WBP, 2007. – 37, [3] s. : faks. ; 21 cm
Wydano z okazji 100. rocznicy powstania Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 1907-2007
ISBN 978-83-86361-17-5

PAMIĘĆ przeszłości : wojewódzki konkurs wiedzy o regionie : katalog wystawy pokonkursowej / [red. Jolanta Ben i in.] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : WBP, 2007. – 62 s. : fot. kolor. ; 24 cm + Konkurs „Pamięć przeszłości” 2006 : finał wojewódzki : [8] s. ; 21 cm
ISBN 978-83-86361-13-7

PLANY i widoki Lublina : XVII-XXI wiek / [pod red. Mariana Harasimiuka, Dagmary Kociuby, Piotra Dymmela] ; Archiwum Państwowe w Lublinie, Muzeum Lubelskie w Lublinie, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Miejski w Lublinie, 2007. – 170, [1] s. : il., pl. ; 30 cm + Teka (31 k. złoż.)
Streszcz. ang. – Wydano w 690-lecie nadania Lublinowi Prawa Miejskiego
ISBN 83-914900-0-9

WOLSKA Halina. I książki mają swoją historię : opowieści o książkach. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego, 2007. – 246 s. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 4)
ISBN 978-83-86361-14-4


2006

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1981-1985 / [oprac. zespół Zofia Albigowska i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2006. – 542, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-07-7

BIELEŃ Zdzisław. Hieronim Łopaciński 1860-1906 / [tekst i red. Zdzisław Bieleń]. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego, 2006. – 30, [1] s. : faks., fot., portr. ; 16 x 21 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 3)
ISBN 83-86361-11-5

HIERONIM Łopaciński : epoka, ludzie, region : materiały z konferencji naukowej, Lublin, 19-20 września 2006 r. / pod red. Zdzisława Bielenia ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : WBP, 2006. – 257 s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-09-3

ULJASZ Adrian. Hieronim Łopaciński 1860-1906 : człowiek, dzieło, pamięć / Adrian Uljasz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : WBP, 2006. – 393 s. : faks., fot., portr. ; 25 cm
Bibliogr. s. 351-372
ISBN 83-86361-12-3


2005

BERGONZONI Michał. Lublin podług ustaw medyki uważany w iedney dyssertacyi / Michał Bergonzoni ; [posł. Halina Wolska]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Wydaw. UMCS, 2005. – [56] s. ; 24 cm
Reprint, oryg.: Lublin : Drukarnia Trynitarzy, 1782
ISBN 83-227-2280-X (Wydaw. UMCS). – ISBN 5-7763-2676-X (błędny)

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 2000 / [oprac. zespół Lidia Głębicka i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2005. – 484 s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-70-0

KATALOG czasopism lubelskich. [T. 2], G-M / oprac. Iwona Wójcik. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Wydaw. UMCS, 2005. – 152 s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-50-6 (WBP). – ISBN 83-227-2467-5 (Wydaw. UMCS)

KATALOG dokumentów życia społecznego 1801-1914 / oprac. Leszek Ludorowski ; [współpr. merytor. Zdzisław Bieleń i Ewa Gawarecka]. – Lublin : WBP, 2005. – 130 s. : faks., il. ; 24 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
ISBN 83-86361-03-4

KATALOG mikrofilmów : czasopisma. Cz. 1 / oprac. Elżbieta Kurpińska, Marta Łoza. – Lublin : WBP, 2005. – 76 s. ; 24 cm. – (Katalog Zbiorów Specjalnych / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)
ISBN 83-86361-65-4

NIEBELSKI Eugeniusz. Dziewiętnastowieczne dzieje Bogdanowiczów z Nadrybia ; Listy z zesłania Jana i Marceliny / Eugeniusz Niebelski ; [przedm. Zdzisław Bieleń]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2005. – 112 s., XVI s. tabl. : faks., fot., portr. ; 20 cm
Bibliogr. s. 105-107
ISBN 83-86361-06-9

SITKO Artur. Darczyńcy Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : 1907-1939 / Artur Sitko. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego, 2005. – 94, [2] s. : faks., portr., tab. 23 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie ; nr 2)
Bibliogr. s. 91-[95]
ISBN 83-86361-01-8

STARE druki lubelskie 1630-1800 : wystawa na 530. rocznicę utworzenia województwa lubelskiego / katalog oprac. Elżbieta Kurpińska i Marta Łoza. –
Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2005. – 60, [1] s. : faks. ; 21 cm
ISBN 83-86361-04-2


2004

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1976-1980 / [oprac. zespół Zofia Albigowska i in. ; pod red. Teresy Zabielskiej i Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 2004. – 663, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-55-7

HIERONIM Łopaciński we wspomnieniach / oprac. Zdzisław Bieleń. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2004. – 132, [2] s. : portr. ; 23 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 1)
ISBN 83-86361-60-3 (WBP)

KATALOG czasopism lubelskich. [T. 1], A-F / oprac. Wiesława Pazura. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Wydaw. UMCS, 2004. – 156 s. : faks. ; 24 cm
ISBN 83-86361-50-6 (WBP). – ISBN 83-227-2256-7 (Wydaw. UMCS)


2003

CZECHOWICZ Józef. Sześć wierszy. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 2003. – 7, [1] s. ; 24 cm. – (Arkusz Poetycki ; 3)
Reprint, oryg.: Lublin : Wydaw. F. Hoesicka, 1935. – Wydanie okolicznościowe z okazji 100. rocznicy urodzin Poety
ISBN 83-86361-45-X

NOWOŚCI lubelskie : katalog regjonalny najwybitniejszych autorów miejscowych / [red. graf.: Marek Popielnicki i Jacek Wałdowski]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2003. – 16 s. ; 16 cm
Reprint, oryg.: Lublin : nakł. J. Czechowicza i S-ki, 1931. – Wydanie okolicznościowe z okazji 100. rocznicy urodzin Poety
ISBN 83-86361-40-9


2002

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1998-1999 / [oprac. Zdzisław Bieleń i in. ; pod red. Bożeny Lech-Jabłońskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 2002. – 510, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-35-2

PAZURA Wiesława. Katalog czasopism niezależnych w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego : 1976-1990 / Wiesława Pazura ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP : Wydaw. UMCS, 2002. – 103, [1] s. ; 24 cm
Bibliogr. s. 10
ISBN 83-227-1982-5

SIERPIŃSKI Seweryn Zenon. Obraz miasta Lublina / przez Seweryna Zenona Sierpińskiego. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2002. – XXII, 185, [2] s., [3] k. tabl. : rys. ; 18 cm
Reprint, oryg.: Warszawa : Drukarnia Maxymiliana Chmielewskiego, 1839
ISBN 83-227-1967-1 (UMCS)


2001

KSIĘGA pamiątkowa 25-lecia harcerstwa w Lubelszczyźnie : wspomnienia i dokumenty 1911-1936 / [oprac. Tadeusz Moniewski ; przy współudz. komitetu red. R. Błeszyńska i in.]. – Lublin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 2001. – 193, [1] s., [16] s. tabl. : fot.; 21 cm
Przedr. publ. wyd. w 1936 r. – Bibliogr. – Indeksy
ISBN 83-86361-30-1


2000

SŁOMIŃSKA Irena. Wszechświatem będziemy we dwoje / Irena Słomińska ; przeł. Eugeniusz Siemiaszkiewicz ; wstępem opatrzył Zbigniew Dmitroca. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, [2000]. – 156 s. ; 21 cm
Tekst równol. pol., ros.
ISBN 83-86361-25-5

ŚLIWINA Wanda. Legendy i opowiadania lubelskie / Wanda Jagienka Śliwina ; wstęp i oprac. Grzegorz Wójcikowski, Włodzimierz Wójcikowski. – Wyd. 2. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : „Multico”, 2000. – 77 s. : il. ; 21 cm
ISBN 83-86660-50-3 („Multico”)


1999

BIBLIA : katalog wystawy / [oprac. katalogu Tadeusz Madała, Joanna Nastalska ; …], Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, […]. – Zamość ; Lublin : Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Zamościu, 1999. – 46 s. : il. ; 18 x 21 cm
ISBN 83-908384-3-5


1998

DZIOK-STRELNIK Irena. Bibliografia starych druków lubelskich 1630-1800. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, 1997 (dr. 1998). – 605, [3] s., [59] s. tabl. : il. ; 24 cm
Bibliogr. s. 11-14
ISBN 83-86361-05-0

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 5, Sygnatury 2227-2388 / oprac. Wanda Szwarcówna ; uzup., wstęp i red. Jan Smolarz ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 1998. – 238, [2] s. : faks., fot., portr. ; 24 cm
Na okł., s. przedtyt. i grzbiecie tyt.: Katalog rękopisów
ISBN 83-86361-20-4


1997

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 6, Sygnatury 2389-2810 : spuścizna Aleksandra Bryka / oprac. Włodzimierz Pigła ; [red. Jan Smolarz ; wstęp W. Pigła, J. Smolarz] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 1997. – 248, [1] s. : faks., fot. ; 24 cm
Na okł., s. przedtyt. i grzbiecie tyt.: Katalog rękopisów
ISBN 83-86361-10-7

LUBLIN : ludzie i zabytki w ekslibrisie : katalog wystawy, Lublin, wrzesień-październik 1997 r. / Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie ; [wstęp Jan Gurba ; oprac. Alfred Gauda]. – Lublin : LTMK : WBP, 1997. – 6 s., [22] s. tabl. : fot. ; 21 cm. – (LTMK [Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki] ; 87)

SMOLARZ Jan. Skarby Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 9-12 X 1997 r. / aut. tekstu Jan Smolarz]. – Lublin : [Wojewódzka Biblioteka Publiczna], 1997. – 20 s. ; 21 x 21 cm

ZE SKARBÓW Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie / red. Stefania Jarzębowska ; współpr. Halina Wolska ; tekst H. Wolska. – Lublin : WBP, 1997. – 12 s., [20] s. tabl. : fot. kolor. ; 21 x 21 cm
ISBN 83-86361-15-8


1996

GAUDA Alfred. Ekslibrisy : katalog wystawy pokonkursowej / [oprac. katalogu Alfred Gauda] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 1996. – [24] s. : il. ; 21 cm


1994

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1971-1975 / [oprac. zespół Zofia Albigowska i in. ; pod red. Wiesławy Baszyńskiej] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WBP, 1994. – 483, [1] s. ; 24 cm
ISBN 83-86361-00-X


1992

WOJEWÓDZKA Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : informator / [tekst i red. Stefania Jarzębowska]. – Lublin : WBP, 1992. – 11, [1] s., [2] k. tabl. : fot. ; 21 cm + Filie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : 4 s.
Opis wg okł.


1989

SZWARCÓWNA Wanda. Biblioteka Szymona Szymonowica. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 1989. – 114, [2] s. : faks. ; 21 cm


1985

GROBY uczestników powstania styczniowego na cmentarzach Lublina / oprac. Zdzisław Bieleń ; materiały zebrali Zofia Marczyńska i Z. Bieleń. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego : Towarzystwo Miłośników Lublina, 1985. – 67, [7] s., [24] s. tabl. : pl. ; 24 cm
Bibliogr. s. 59-61


1982

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1965-1970 / [oprac. zespół Zofia Albigowska i in. ; pod red. Wiesławy Baszyńskiej]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, 1982. – 543, [1] s. ; 24 cm


1980

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 4, Sygnatury 2044-2226 / oprac. Wanda Szwarcówna. – Lublin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1980. – 193, [3] s., [12] s. tabl. : faks., fot., portr. ; 24 cm

PISARZE lubelscy : słownik biobibliograficzny pisarzy należących do Lubelskiego Oddziału Związku Literatów Polskich / [oprac. Jan Smolarz]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1980. – 70 s. : portr. ; 24 cm


1977

BIBLIOTEKA im. H. Łopacińskiego w Lublinie, początki i rozwój : informator o wystawie zorganizowanej w 70 rocznicę / [kom. red. informatora Wiesława Baszyńska i in.] ; Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : Oficyna Wydaw. Wojewódzkiego Domu Kultury, 1977. – [12] s. : il. ; 21 cm
Tyt. wg okł.

W KRĘGU Hieronima Łopacińskiego / [kom. red. Tadeusz Jeziorski i in.]. – Lublin : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1977. – 174, [2] s., [26] k. tabl. : il., portr. ; 25 cm


1976

BIBLIOTEKI naukowe Lublina : zarys informacji / [red. Halina Wolska ; kom. red. Maria Gawarecka, Zofia Jasińska, Jadwiga Olczakowa]. – Lublin : Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich : Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1976. – 55, [1] s. ; 25 cm
Tekst równol. ang., fr., niem., ros.

WOJEWÓDZKA Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie : informator. – Lublin : WBP, 1976. – 12 s. : il., portr. ; 20 cm
Opis wg okł.


1975

PRUS Bolesław. Notatki z Lublina / Bolesław Prus ; wstęp Tadeusz Kłak. – Lublin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego, [1975]. – 14 s. : il. ; 25 cm


1974

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1944-1964. Cz. 2 / [oprac. Wiesława Baszyńska, Lucyna Grybel-Niedokos, Teresa Zabielska ; red. W. Baszyńska] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WiMBP, 1974. – 248, [2] s. ; 23 cm

KATALOG czasopism lubelskich / [oprac. Halina Wolska ; Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie]. – Lublin : SBP : WBP, 1974. – 144, [2] s., [16] s. tabl. : fot. ; 24 cm


1967

BIBLIOGRAFIA Lubelszczyzny 1944-1964. Cz. 1 / [oprac. Wiesława Baszyńska i in. ; red. W. Baszyńska i Irena Harhalowa] ; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : WiMBP, 1967. – 332, [1] s. ; 23 cm


1964

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. 3, Sygnatury 1729-2043 / oprac. Wanda Szwarcówna. – Lublin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1964. – 135 s. ; 24 cm


1960

ŁOPACIŃSKI Hieronim. Listy Hieronima Łopacińskiego do Stanisława Ostrowskiego. – Lublin : wyd. staraniem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, 1960. – [16] s. ; 23 cm


1959

WOJCIECHOWSKI Stefan, Oczkowski Stanisław. Katalog exlibrisu lubelskiego dawnego i nowego / Stefan Wojciechowski, Stanisław Oczkowski. – Lublin : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego : Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki, 1959. – 23, [3] s., [16] k. tabl. : faks. ; 25 cm. – (Biblioteczka Lubelskiego Towarzystwa Miłośników Książki ; nr 2(9)


1957

BIBLIOTEKA im. H. Łopacińskiego w okresie 50-lecia 1907-1957 / oprac. zespół pracowników Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. – Lublin : Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, 1957. – 46 s. : il. ; 30 cm

HIERONIM Łopaciński i Biblioteka Jego Imienia w Lublinie 1907-1957 / [kom. red. Feliks Araszkiewicz i in.]. – Lublin : Wydaw. Jubileuszowe Komitetu Obchodu 50-lecia Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 1957. – 387 s., [32] s. tabl. : il., portr. ; 30 cm

JAWORSKI Kazimierz Andrzej, Gomulicki Wiktor, Czechowicz Józef. Trzy wiersze bibliofilskie / [Kazimierz Andrzej Jaworski, Wiktor Gomulicki, Józef Czechowicz]. – Lublin : Biblioteka im. Hieronima Łopacińskiego, 1957. – 8 s. ; 25 cm
Osobne odbicie z księgi „Hieronim Łopaciński i biblioteka jego imienia”


1933

JACZEWSKI Kazimierz. Pierwsze ćwierćwiecze Bibljoteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego. – Lublin : nakł. Bibljoteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, 1933. – 30 s. ; 23 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Bibljoteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 6)


1932

Wielkiego Księstwa Litewskiego i Żmódzkiego Kronika : podług rękopisu z roku 1550 / wyd. Stanisław Ptaszycki. – Warszawa : [s.n.], 1932. – [2] s., szp. X, [4] s., szp. 7-56, 1 k. tabl. ; 36 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Bibljoteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 5)
Warianty tyt.: Kodeks Olszewski Chomińskich.


1926

BIERNACKI Mieczysław. Stefan Żeromski i jego ideologia : [odczyt wygłoszony w Lublinie dnia 13 grudnia 1925 r. – Lublin : TBP im. Hieronima Łopacińskiego, 1926. – 32 s. ; 22 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 3)

KAZANIA świętokrzyskie : tekst w podobiznach / koment. Stanisław Ptaszycki. – Lublin : Skł. Gł. Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego, 1926. – [4] s., [2] tabl. w światłodruku ; 33 cm. – (Wydawnictwa Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 4)
Opis wg okł. – Na s. [1] tekst ded.: „Kazania świętokrzyskie” – Profesorowi Aleksandrowi Brücknerowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego zasłużonego żywota w hołdzie składa Stanisław Ptaszycki.


1917

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie. [Cz. 2, Dodatek 1-szy : [Sygnatury 1315-1728] / zest. Aleksander Jaworowski. – Lublin : [b.w.], 1917. – 78 s. ; 22 cm. – (Wydawnictwo Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 2)


1913

KATALOG rękopisów Biblioteki Publicznej im. Łopacińskiego w Lublinie. [Cz. 1, Sygnatury 1-1314 / zest. Aleksander Jaworowski. – Lublin : [b.w.], 1913. – 4, 145, [2] s. ; 22 cm. – (Wydawnictwo Towarzystwa Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego ; nr 1)


1907

USTAWA Towarzystwa Bibljoteki Publicznej imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. – [B.m. : b.w., ca 1907]. – 15 s. ; 17 cm
Tyt. nagł.