Bibliotekarz Lubelski

„Bibliotekarz Lubelski” (ISSN 0137-9895) – rocznik wydawany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. Ukazuje się od 1956 r. (w l. 1956-1984 jako kwartalnik). Indeksowany w bazie Index Copernicus International Journals Master List i wpisany na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszystkie numery archiwalne wydane od 1956 r. są dostępne w Bibliotece Cyfrowej WBP.