„Bibliotekarz Lubelski” (ISSN 0137-9895) to jedno z najstarszych, polskich czasopism bibliotekarskich. Ukazuje się od 1956 r. Jego wydawcą jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. W latach 1956-1984 był to kwartalnik, a od 1985 r. ukazuje się jako rocznik.

Wszystkie numery archiwalne wydane od 1956 r. są dostępne w Bibliotece Cyfrowej WBP

Na łamach „Bibliotekarza Lubelskiego” są publikowane artykuły dotyczące:

  1. a) historii książek, zbiorów i bibliotek;
    b) współczesnych problemów bibliotekarstwa;
    c) historii Lublina i Lubelszczyzny w dokumentach bibliotecznych;
    d) Pro Memoria – sylwetki zasłużonych bibliotekarzy.

Ponadto w każdym roczniku zamieszczamy Przegląd wydawnictw o regionie oraz Kronikę opracowywaną na podstawie materiałów przesłanych przez biblioteki miejskie i powiatowe.

Od 2012 r. „Bibliotekarz Lubelski” znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – obecnie 20 punktów.

WERSJĄ PIERWOTNĄ CZASOPISMA JEST WERSJA PAPIEROWA.

Rada naukowa:
prof. dr hab. Krystyna Chałas (KUL)
prof. dr hab. Maria Juda (UMCS)
dr hab. Jacek Soszyński, prof. PAN
prof. dr hab. Ryszard Szczygieł (UMCS)
prof. Maria Żigałowa (Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny, Białoruś)
dr Blanka Snopková (Państwowa Naukowa Biblioteka w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja)

Zespół redakcyjny:
dr Grzegorz Figiel (redaktor)
mgr Katarzyna Stanek (sekretarz redakcji)
mgr Ewa Hadrian (redaktor językowy)
mgr Bożena Lech-Jabłońska (redaktor tematyczny – bibliotekoznawstwo)
mgr Anna Oleszek (redaktor tematyczny – historia sztuki)
mgr Artur Sitko (członek redakcji)

Czasopismo recenzują:

prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz
dr hab. Piotr Bednarz
dr hab. Anna Dymmel
prof. dr hab. Maria Juda
dr Janusz Kłapeć
dr hab. Dorota Kudelska, prof. KUL
dr hab. Bożena Kuklińska, prof. KUL
dr hab. Marcin Kruszyński, prof. LAW
dr hab. Robert Litwiński, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Nossowska
prof. dr hab. Wiesław Śladkowski
dr hab. Aleksandra Trzcielińska-Polus, prof. Uniwersytetu Opolskiego

Kontakt z redakcją:
bibliotekarzlubelski@wbp.lublin.pl
tel: 81 52 87 431

Wszystkich chętnych zapraszamy do publikowania
na łamach „Bibliotekarza Lubelskiego”

Instrukcja wydawnicza

Zasady recenzowania