LOKALIZACJA:
I piętro, pokój 14 (obok Czytelni Naukowej)
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna jest agendą Działu Udostępniania.

E-MAIL:
udost@wbp.lublin.pl

KONTAKT LISTOWNY:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna
ul. Narutowicza 4
20-950 Lublin

TEL.:
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna: 81-52-87-426
Kierownik: 81-52-87-426

 

W ramach usług realizujemy:

– zamówienia książek i materiałów bibliotecznych z innych bibliotek;

– wypożyczenia do innych bibliotek własnych zbiorów.

Warunki udostępniania wypożyczanych materiałów bibliotecznych:

  1. Materiały biblioteczne wypożyczane są bibliotekom, a nie poszczególnym jej czytelnikom. Całkowitą odpowiedzialność za nie ponosi kierownictwo biblioteki zamawiającej.
  2. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji.
  3. Nie wypożycza się publikacji wydanych przed 1950 r.
  4. Wypożyczone materiały mogą być udostępniane wyłącznie w czytelni biblioteki zamawiającej.
  5. Wypożyczone materiały winny być odesłane przesyłkami pocztowymi wartościowymi lub poleconymi właściwie zabezpieczonymi, w celu uniknięcia uszkodzenia odsyłanych materiałów. Koszt zwrotu pokrywa biblioteka zamawiająca
  6. Biblioteka zamawiająca ma obowiązek terminowego zwrotu wypożyczonych materiałów, tj. w ciągu miesiąca od daty ich otrzymania. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych materiałów, najpóźniej na 5 dni przed jego upływem.

Formy składania zamówienia:

Zamówienia winny być składane na rewersach międzybibliotecznych zawierających:

– czytelny odcisk pieczęci biblioteki zamawiającej, jej pełny adres, datę oraz podpis osoby upoważnionej;

– czytelny opis bibliograficzny obejmujący: nazwisko i imię autora, tytuł, miejsce i rok wydania;

Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

– księgozbiory podręczne poszczególnych czytelni i działów,

– dzieła rzadkie i szczególnie cenne,

– zbiory specjalne z wyjątkiem mikrofilmów,

– publikacje o dużym formacie,

– publikacje w złym stanie technicznym

– czasopisma – z wyjątkiem czasopism na mikrofilmach.

 

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza na życzenie czytelników z bibliotek krajowych brakujące w zbiorach Biblioteki materiały.