LOKALIZACJA:
Parter, nowe skrzydło WBP.
Wypożyczalnia jest agendą Działu Udostępniania.

E-MAIL:
wyp@wbp.lublin.pl

TEL.:
Wypożyczalnia: 81-52-87-442
Kierownik: 81-52-87-426

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI:

– użytkownikiem Wypożyczalni może być każdy; od osób niepełnoletnich wymagane jest poręczenie rodzica lub opiekuna;

– zbiory Wypożyczalni prezentowane są przez KATALOG KOMPUTEROWY;

– wypożyczać można jednorazowo: z księgozbioru dla dorosłych 6 książek na okres 4 tygodni, z księgozbioru dziecięco-młodzieżowego 4 książki na okres 4 tygodni, 2 tytuły audiobooka na okres 2 tygodni;

– termin wypożyczenia książki można raz przedłużyć na kolejne cztery tygodnie – prolongaty można dokonać osobiście za okazaniem karty bibliotecznej, on line logując się na własne konto lub telefonicznie
(audiobooki nie podlegają prolongacie);
czytelnik ma prawo do prolongaty pomimo istnienia rezerwacji innych czytelników na wypożyczone tytuły;

– zamówienia na książki składa się poprzez system składania zamówień elektronicznych.

Szczegółowy Regulamin dostępny jest na miejscu w Wypożyczalni oraz na stronie internetowej Biblioteki.