Katalogi zbiorów specjalnych znajdują się w Czytelni Zbiorów Specjalnych
i obejmują:

– Mikrofilmy;
– Dokumenty życia społecznego;
– Fotografie;
– Pocztówki;
– Grafikę i eksibrisy;
– Stare druki;
– Rękopisy (katalog wydany drukiem);
– Kartografię.

Katalogi mikrofilmów

– Rękopisy (katalog wydany drukiem);
– Czasopisma (katalog wydany drukiem);
– Mapy;
– Nowe druki (od 1801 r.);
– Stare druki (do 1800 r.);
– Stare druki lubelskie;
– Tzw. Księgozbiór klemensowski (częściowo zmikrofilmowany księgozbiór starych druków z pałacu w Klemensowie, należących do rodziny Zamoyskich, a przechowywanych w bibliotece w l. 1956-2007).

Katalog dokumentów życia społecznego

– Dokumenty wydane po 9 V 1945 r. (w podziale na 24 działy) z indeksami: rzeczowym, nazw geograficznych i nazw osobowych;
– Spuścizny: M. Bechczyc-Rudnickiej, A. Bryka, I. Cabana, B. Szklarczyka, T. Witkowskiego, W. Ziółkowskiego i H. Zwolakiewicza;
– Dokumenty wydane od 1801 r. do 9 V 1945 r. (katalog dokumentów z l. 1801-1914 został wydany drukiem);
– Dokumenty z okresu I wojny światowej (katalog wydany drukiem);
– Dokumenty z okresu II wojny światowej (katalog wydany drukiem);
– Programy, plakaty, afisze z l. 1945-1991;
– Katalogi wystaw;
– Klepsydry i nekrologi.

Katalog fotografii

– Katalog rzeczowy ogólny;
– Fototeka Lublina;
– Fototeka Lubelszczyzny.

Katalog pocztówek

– Katalog alfabetyczny;
– Katalog rzeczowy.

Katalog grafiki

– Katalog rzeczowy;
– Katalog artystów poskich;
– Katalog artystów obcych;
– Katalog autorów pierwowzorów.

Katalog ekslibrisów

– Alfabetyczny katalog tek ekslibrisów;
– Katalog autorów;
– Katalog właścicieli indywidualnych;
– Katalog właścicieli – instytucji;
– Katalog ekslibrisów anonimowych.

Katalog starych druków

– Katalog alfabetyczny poloniców (z podziałem na stulecia);
– Katalog alfabetyczny druków obcych (z podziałem na stulecia);
– Katalog rzeczowy;
– Katalog ilustracji;
– Indeks drukarzy;
– Katalog incipitów;
– Katalog proweniencji.

Katalog rękopisów

– Katalog jest publikowany drukiem począwszy od 1913 r. Ostatni tom (VI) ukazał się w 1997 r. Tom VII znajduje się w opracowaniu. Opisy ułożone są według sygnatur, a wyszukiwanie umożliwiają indeksy.

Katalog kartografii

– Atlasy;
– Mapy Polski;
– Plany miast;
– Mapy świata, poszczególnych kontynentów i krajów;
– Mapy topograficzne Lubelszczyzny;
– Indeks kartografów i rytowników.