Uwaga – na publikacje znajdujące się w katalogach kartkowych wypełniamy rewersy (zamówienia) papierowe. 

Katalog alfabetyczny

Informuje o książkach znajdujących się w zbiorach bibliotecznych wydanych po 1800 roku i wpływających do Biblioteki do końca 1997 roku.

Katalog systematyczny

Książki w tym katalogu uporządkowane są zgodnie z podziałem nauk Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (tzw. UKD), tj. karty podzielone są na 10 działów oznaczonych symbolami cyfrowymi, które są podzielone na poddziały, np.
9 – archeologia, prehistoria, geografia, biografia, historia
91 – geografia
913(4/9) – geografia poszczególnych krajów
929 – biografie
94 – historia powszechna
94(4/9) – historia poszczególnych krajów.
Wyszukiwanie ułatwia kartkowy indeks przedmiotowy, wyłożony w sali katalogowej.

Katalog księgozbioru Hieronima Łopacińskiego

Obejmuje zbiory gromadzone w latach 1907-1948, w tym: druki zwarte, zbiory specjalne i czasopisma.
Podzielony na :
– katalog alfabetyczny (karty tego katalogu znajdują się w skrzynkach)
– katalog systematyczny (karty katalogowe połączone są klamrami), ułożony wg klasyfikacji UKD.
Książki z księgozbioru Łopacińskiego znajdują się w katalogu komputerowym.

Katalog Lubliniana

Rejestruje dokumenty tematycznie dotyczące Lubelszczyzny, opublikowane do końca 1999 r. Kontynuacja dostępna w elektronicznej bazie danych Katalog Lubliniana oraz w Bibliografii Lubelszczyzny on line.

Zawiera opisy bibliograficzne:
– wydawnictw zwartych (w tym także z adnotacjami zawartościowymi);
– fragmentów bibliograficznych;
– wydawnictw ciągłych (czasopisma i gazety ukazujące się na Lubelszczyźnie);
– artykułów (artykuły z czasopism, pojedyncze referaty z prac zbiorowych);
– dokumentów kartograficznych (mapy, plany, atlasy);
– wybranych dokumentów życia społecznego (foldery, informatory, katalogi wystaw, programy imprez).

Poszukiwania potrzebnych publikacji można prowadzić przez:

– katalog alfabetyczny – karty katalogowe uszeregowano wg nazw autorów i tytułów prac zbiorowych lub anonimowych;

– katalog systematyczny (zgodny z UKD) – karty katalogowe ułożono wg logicznie powiązanych działów i poddziałów, które umożliwiają wyszukiwanie publikacji na dany temat.

Wypełnianie rewersu (zamówienia) papierowego

Książka:

Wzór rewersu na książkę z magazynu, zarejestrowaną w katalogu kartkowymWzór rewersu na książkę z księgozbioru podręcznego

Czasopismo:

Wzór rewersu na czasopismo zarejestrowane w katalogu kartkowym