Kontakt do Inspektora Ochrony Danych : adres e-mail: iodo@wbp.lublin.pl adres do korespondencji: ul. Narutowicza 4, 20-004 Lublin.