LOKALIZACJA:
I piętro, nowe skrzydło WBP.
Czytelnia jest agendą Działu Udostępniania.

E-MAIL:
udost@wbp.lublin.pl

TEL.:
Czytelnia:
81-52-87-440
Kierownik: 81-52-87-426

ZBIORY:

Obecnie czytelnia oferuje dostęp do 255 tytułów czasopism bieżących, które gromadzone są w trzech grupach:

– dzienniki (regionalne i ogólnopolskim);
– czasopisma treści ogólnej

– czasopisma naukowe

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI CZASOPISM:

– korzystanie z księgozbioru Biblioteki jest bezpłatne;

– użytkownikiem Czytelni może być każdy;

– zbiory czasopiśmiennicze prezentowane są poprzez katalogi: komputerowy oraz katalog kartkowy czasopism;

– zamówienia na czasopisma zlokalizowane w magazynie, składa się wyłącznie drogą elektroniczną;

– jednorazowo można zamówić pięć woluminów;

USŁUGI odpłatne:

– kserowanie czasopism wydanych po 1951 roku,

– skanowanie czasopism,

– fotografia cyfrowa,

– wydruki z bazy INFOR.

Szczegółowy Regulamin i cenniki dostępne są na miejscu w Czytelni oraz na stronie internetowej Biblioteki.