Zobacz też: Godziny pracy Biblioteki w okresie świątecznym
See also: Christmas Season Library opening hours

Poniedziałek, wtorek, środa, piątek:
9:00 – 19:45

Czwartek, sobota:
9:00 – 15:00

Monday, Tuesday, Wednesday, Friday:
9:00 – 19:45

Thursday, Saturday:
9:00 – 15:00