1. Usługi informacyjne:

– wydruk z bazy MAK – 0,50 zł za str.
– wydruk z baz dostępnych w Internecie – 0,20 zł za str.
– wydruk z bazy Systemu Informacji Prawniczej LEX – 0,50 zł za str.
– samodzielne przeszukiwanie bazy LEX przez czytelnika (za każde rozpoczęte 30 min. pracy) – 4,00 zł

2. Prace reprograficzne:

Skanowanie zbiorów WBP w Lublinie

Skanowanie materiałów bibliotecznych wydanych po 1801 r.        – 2,00 zł/skan
Skanowanie/fotografowanie zbiorów specjalnych             – 4,00 zł/skan-zdjęcie
Skanowanie z mikrofilmu                                                                 – 1,50 zł/skan
Skanowanie z mikrofilmu + wydruk                                   – 2,00 zł/skan

Kserokopie ze zbiorów WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie

A4 jednostronnie                               – 20 gr.
A4 obustronnie                                  – 40 gr.
A3 jednostronnie                               – 40 gr.
A3 obustronnie                                  – 80 gr.
A4 na papierze kolorowym                – 25 gr.
A4 z oryginałów półtonowych          – 45 gr.
A3 z oryginałów półtonowych          – 85 gr.

Drukowanie laserowe:

Wydruk czarno-biały                         – 30 gr.
Wydruk kolorowy                             – 1,00 zł
Fotografia cyfrowa                            – 1,00 zł/zdjęcie
Koszt nośnika CD + nagranie            – 1,50 zł

Do cen powyższych usług z materiałów obcych doliczany jest podatek VAT 

Wysyłanie wiadomości faksem:

Polska                         – 1,50 zł + VAT
Europa            – 3,00 zł + VAT
Reszta świata  – 4,00 zł + VAT

  1. e) Koszt nośnika CD + nagranie – 1,50 zł