LOKALIZACJA:
Parter – Dział Organizacji

TEL.:
81-528-74-11

ZASADY KSEROWANIA KSIĄŻEK:

– Książkę wraz z czytelnie i prawidłowo wypełnionym zamówieniem zostawia się u dyżurującego bibliotekarza danej czytelni lub agendy.

Książki do kserowania przenoszone są wyłącznie przez pracowników WBP.

– Kserokopie wykonuje się z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku, o ile pozwala na to ich stan techniczny. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyżurujący bibliotekarz. Materiały biblioteczne wydane przed rokiem 1950 mogą być wyłącznie skanowane lub fotografowane. Zbiory specjalne mogą być wyłącznie skanowane lub fotografowane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora. – Czasopisma powyżej formatu A4 mogą być tylko fotografowane.

CENNIK:

– A4 jednostronnie – 20 gr.
– A4 obustronnie – 40 gr.
– A3 jednostronnie – 40 gr.
– A3 obustronnie – 80 gr.
– A4 na papierze kolorowym – 25 gr.
– A4 z oryginałów półtonowych – 45 gr.
– A3 z oryginałów półtonowych – 85 gr.

Do cen kserokopii z materiałów obcych doliczany jest podatek VAT.


WYSŁANIE WIADOMOŚCI FAXEM
:

– Polska – 1,50 zł + VAT
– Europa – 3,00 zł + VAT
– Reszta świata – 4,00 zł +VAT