LOKALIZACJA:
I piętro – sala katalogowa.

TEL.:
81-528-74-11

 

ZASADY KSEROWANIA KSIĄŻEK:

– Książkę wraz z czytelnie i prawidłowo wypełnionym zamówieniem zostawia się u dyżurującego bibliotekarza danej czytelni lub agendy.

– Wykorzystanie powielanych materiałów bibliotecznych może odbywać się w granicach dozwolonego użytku określonego przepisami Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 z późn. zm.). W przypadku zamiaru wykorzystania powielanych materiałów bibliotecznych w innym zakresie, czytelnik może to uczynić wyłącznie na warunkach określonych umową z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Lublinie.

Książki do kserowania przenoszone są wyłącznie przez pracowników WBP.

– Kserokopie wykonuje się z materiałów bibliotecznych wydanych po 1950 roku, o ile pozwala na to ich stan techniczny. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyżurujący bibliotekarz. Materiały biblioteczne wydane przed rokiem 1950 mogą być wyłącznie skanowane lub fotografowane. Zbiory specjalne mogą być wyłącznie skanowane lub fotografowane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora. – Czasopisma powyżej formatu A4 mogą być tylko fotografowane.

– Kserokopie można odebrać najdalej następnego dnia po złożeniu. Odbiór następuje w Pracowni Ksero.

WIĘCEJ: Zasady powielania zbiorów w WBP

CENNIK:

– A4 jednostronnie – 20 gr.
– A4 obustronnie – 40 gr.
– A3 jednostronnie – 40 gr.
– A3 obustronnie – 80 gr.
– A4 na papierze kolorowym – 25 gr.
– A4 z oryginałów półtonowych – 45 gr.
– A3 z oryginałów półtonowych – 85 gr.

Do cen kserokopii z materiałów obcych doliczany jest podatek VAT.

 

WYDRUKI Z MATERIAŁÓW WŁASNYCH:

W Pracowni Xero można wykonać wydruki kolorowe i czarno-białe z własnych nośników elektronicznych (takich jak: pendrive, dyski przenośne, karty pamięci SD, MMC, MS, dyskietki 3.5”, płyty CDR i DVD):

wydruk z drukarki laserowej, czarno-biały 20 gr
wydruk z drukarki laserowej, kolorowy 50 gr

 

WYSŁANIE WIADOMOŚCI FAXEM:

– Polska – 1,50 zł + VAT
– Europa – 3,00 zł + VAT
– Reszta świata – 4,00 zł +VAT