Wojewódzka Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza do korzystania z Systemu Informacji Prawnej Legalis. Jest to obszerna i kompleksowa baza prawa polskiego, przygotowana przez Wydawnictwo C.H. Beck.

Zawiera:

 • Dzienniki Ustaw i Monitory Polskie
 • Dzienniki urzędowe Unii Europejskiej: seria L (legislacja) i seria C (komunikaty, informacje, zawiadomienia)
 • Dzienniki urzędowe ministerstw i urzędów
 • Prawo resortowe
 • Prawo miejscowe
 • Projekty ustaw
 • Orzecznictwo
 • Wzory pism i umów
 • Informatory – zbiór adresów podmiotów publicznych, dane o wskaźnikach stosowanych w gospodarce
 • Aktualności i kalendarium – zbiór informacji o zmieniającym się prawie
 • Polska Bibliografia Prawnicza PAN – obejmuje wszystkie pozycje od 1960 r.

 

Moduły komentarzowe systemu Legalis umożliwiają dostęp do artykułów z czasopism oraz monografii i komentarzy publikowanych w seriach książkowych Wydawnictwa C.H. Beck.

 

Baza jest dostępna z komputerów na terenie Biblioteki (autoryzacja po IP) bez konieczności logowania się.