Lokalizacja:
I piętro – wejście przez salę katalogową.
Informatorium jest agendą Działu Informacji i Promocji.

E-MAIL:
informatorium@wbp.lublin.pl

TEL.:
81–52–87–417
81-52-87-437

Pracownicy Informatorium:

– udzielają informacji bibliotecznych, bibliograficznych, faktograficznych na podstawie katalogów kartkowych i komputerowych Biblioteki, księgozbioru podręcznego, dostępnych na miejscu baz danych, Internetu, katalogów innych bibliotek dostępnych on-line (informacji udziela się jest na miejscu, telefonicznie, drogą poczty tradycyjnej i elektronicznej);

– udostępniają na miejscu:

– księgozbiór informacyjny o charakterze uniwersalnym obejmujący różne dziedziny wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych,

– kartotekę wycinków prasowych dotyczących Biblioteki oraz kartotekę tekstową „Motywy i tematy w literaturze”, tworzoną głównie jako pomoc dla maturzystów opracowujących prezentacje maturalne z języka polskiego;

Pracownicy Działu Informacji i Promocji ponadto:

– prowadzą działalność wystawienniczą; przygotowują ekspozycje rocznicowe oraz poświęcone zagadnieniom kultury współczesnej, po których oprowadzają grupy zorganizowane (wystawy prezentowane są w galeriach Biblioteki a informacje o bieżących wystawach publikowane są na stronie: Wystawy);

– współpracują ze środowiskiem literackim i wydawniczym, promując wartościowe publikacje ze szczególnym uwzględnieniem twórczości autorów regionu lubelskiego (informacje o spotkaniach autorskich publikowane są na stronie: Spotkania autorskie / Promocje książek);

– prowadzą nieodpłatnie lekcje biblioteczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów, w trakcie których uczestnicy poznają zasady korzystania z katalogów tradycyjnych i komputerowych oraz działalność najważniejszych agend Biblioteki;

– prowadzą nieodpłatnie warsztaty dla uczniów szkół średnich, poświęcone sposobom poszukiwania materiałów do przygotowania prezentacji maturalnych z języka polskiego (źródła tradycyjne i elektroniczne);

– przyjmują grupy wycieczkowe, które zapoznają z historią Biblioteki, postacią Hieronima Łopacińskiego – patrona instytucji oraz z działalnością poszczególnych agend;

– prowadzą szkolenia (wykłady, prelekcje, prezentacje) na temat działalności informacyjnej, przeznaczone dla pracowników bibliotek publicznych województwa lubelskiego;

– co rok opracowują Kalendarium rocznic, zbierające infofmacje o rocznicach regionalnych, ogólnopolskich i światowych, głównie z dziedziny kultury.

Lekcje biblioteczne, warsztaty, oprowadzanie grup wycieczkowych
oraz oprowadzanie po wystawach bibliotecznych
są realizowane wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu !