Katalog komputerowy

Obejmuje:
• księgozbiór Wypożyczalni;
• księgozbiór udostępniany w Czytelni Naukowej:
– wszystkie książki wprowadzone do zbiorów po 1980 r.
– książki wprowadzone do zbiorów przed 1980 r. (nie wszystkie)
– czasopisma (nie wszystkie).
• księgozbiory podręczne działów Biblioteki.

Katalogi kartkowe

Dostępny w Sali katalogowej na I p. Biblioteki. Zawiera opisy książek wprowadzonych do księgozbioru przed 1998 rokiem.

Katalogi zbiorow specjalnych

Udostępniane są w Czytelni Zbiorów Specjalnych i obejmują: rękopisy, stare druki, kartografię, fotografie, pocztówki, grafiki (w tym ekslibrisy), dokumenty życia społecznego oraz mikrofilmy.

Rejestruje piśmiennictwo publikowane na terenie kraju, tematycznie dotyczące Lubelszczyzny, od 2000 r. do chwili obecnej. Uwzględnia: książki, czasopisma, artykuły z czasopism i prac zbiorowych, kartografię, ważniejsze dokumenty życia społecznego, fragmenty bibliograficzne, recenzje książek i sztuk teatralnych.

WIĘCEJ INFORMACJI