ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin

Przystanki autobusowe: Plac Wolności 01, Plac Wolności 02.