Bibliografia Lubelszczyzny jest wydawnictwem wielotomowym. Poszczególne tomy ujmują piśmiennictwo o regionie z lat: 1944-1964 (tom wydany w latach 1967-1974), 1965-1970 (tom wydany w 1982 r.), 1971-1975 (tom wydany w 1994 r.), 1976-1980 (tom wydany w 2004 r.),1981-1985 (tom wydany w 2006 r.), 1986-1990 (tom wydany w 2007 r.), 1991-1995 (tom wydany w 2009 r.), 1996-1997 (tom wydany w 2009 r.) 1998-1999 (tom wydany w 2002 r.), oraz 2000 (tom wydany w 2005 r.).

Bibliografia rejestruje piśmiennictwo obejmujące zakresem tematycznym wszystkie dziedziny życia. Gromadzi publikacje, których przedmiotem jest region w jego granicach administracyjnych. Uwzględnia książki, czasopisma, dokumenty kartograficzne, artykuły, dokumenty życia społecznego. Nie uwzględnia natomiast czasopism ogłoszeniowych i handlowych. Opisuje prace wydane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od języka publikacji. Zasięg chronologiczny określono w tytule każdego tomu.

Zrąb główny bibliografii ułożono w 16 działów. Pomocą w korzystaniu służą dwa indeksy: alfabetyczny i przedmiotowy.

Bibliografia Lubelszczyzny 1944-1964Bibliografia Lubelszczyzny 1965-1970Bibliografia Lubelszczyzny 1971-1975Bibliografia Lubelszczyzny 1976-1980Bibliografia Lubelszczyzny 1981-1985Bibliografia Lubelszczyzny 1986-1990Bibliografia Lubelszczyzny 1991-1995Bibliografia Lubelszczyzny 1996-1997
Bibliografia Lubelszczyzny 1998-1999Bibliografia Lubelszczyzny 2000