Katalog czasopism lubelskich zaplanowany jest jako wydawnictwo 4-tomowe. Obejmuje wszystkie gazety, czasopisma, jednodniówki, kalendarze itp. od XVIII w. do roku 2000 r. W katalogu znajdzie się ok. 2300 – 2500 tytułów. W publikacji umieszczono zasoby 15 instytucji: bibliotek, muzeów, archiwum – z Lublina i z terenu województwa.

Tom I, zawierający czasopisma na litery A-F, ukazał się w 2004 r.
Tom II, rejestrujący czasopisma, których tytuły rozpoczynają się na litery G-M,
opublikowano w 2005 r.
Tom III, zawierający czasopisma na litery N-Ś, ukazał się w 2009 r.

Katalog Czasopism Lubelskich, t. 1.Katalog Czasopism Lubelskich, t. 2.
Katalog Czasopism Lubelskich, t. 3.Katalog Czasopism Lubelskich, t. 4 (w opracowaniu)